Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

تخمین تابع مخارج مذهبی (مخارج در راه خدا) مسلمانان

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 89 تا 112)

کلیدواژه ها :

اقتصاد اسلامی ،مسلمان ،رفتار ،مصرف‌کننده ،تابع مخارج مذهبی

کلید واژه های ماشینی : پرسشنامه ، ایمان ، پرسش ، سن ، مصرف ، خانوار ، اندازه‌گیری درجه ایمان فرد ، مقیاس ، اقتصاد ، اسلامی

بحث رفتار مصرف‌کننده، از مباحث مهم اقتصاد به‌ویژه اقتصاد اسلامی است. در این زمینه، بررسی تجربی رفتار مصرف‌کننده مسلمان اهمیت ویژه‌ای دارد. در این مقاله، کوشیده شده است در یک بررسی تجربی، تابع مخارج مذهبی (هزینه‌های در راه خدای) مسلمان تخمین زده شود. این تخمین با به‌کارگیری داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری، خانوارهای تهرانی هستند که سرپرست آن‌ها در مناطق مرکزی شهر شغل آزاد دارد. نمونه مورد بررسی 500 عضو از این جامعه و انتخاب آن خوشه‌ای تصادفی بوده است. در این بررسی، هزینه‌های مذهبی خانوار تابعی از درآمد، درجه ایمان و سن سرپرست آن در نظر گرفته شده است. برای اندازه‌گیری درجه ایمان فرد، شاخصی مبتنی بر آیات قرآن ساخته، و از آن استفاده شده است. تابع تخمین‌زده شده گویای قابلیت مناسب تبیین الگوی استفاده شده است.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله، ضمن مروری بر نظریه‌های ارائه‌شده در زمینه رفتار مصرف‌کننده مسلمان در سطح خرد، و تشریح مختصر نظریه یادشده، تابع مخارج در راه خدای مسلمانان را به‌صورت تجربی برحسب درجه ایمان، سن و درآمد تخمین می‌زنیم؛ اما قبل از این تخمین، شاخصی برای سنجش ایمان ساخته شده است که تشریح می‌شود. Lioyd) و لویس (1998) نیز کوشیدند مقیاس دیگری (با روش محاسباتی لیکرت) برای اندازه‌گیری رفتارهای مذهبی (Religious behaviours) بسازند و در این تحقیق و تحقیق بعدی خود (2000) استفاده کردند. Lling) و پترسون (Christopher Peterson) (2000) نیز پرسشنامه‌ای برای سنجش اندازه تقید مذهبی افراد در انجام عبادت‌ها با استفاده از روش محاسباتی و گزینه‌های لیکرت (اما با حذف گزینه بینابین) طراحی کردند و مقیاسی ساختند که در بررسی خودشان برای سنجش اثر عبادت بر بهبود بیماران آزمون شده است. روایی‌ برای این‌که از صحت و روایی محتوای پرسشنامه اطمینان حاصل شود، ابتدا پرسشنامه‌های گوناگونی در زمینه سنجش مذهبی به‌صورت محتوایی بررسی شدند؛ سپس چنانچه اشاره شد، با استناد به متن صریح قرآن، ویژگی‌های گوناگون اعتقادی، اخلاقی، رفتاری، عاطفی، عبادی، شناختی و نظیر آن برای مؤمنان استخراج، و پرسشنامه براساس آن‌ها و با هدف سنجش این ویژگی‌ها در قالب‌های پرسش، طراحی شد. به‌نظر می‌رسد تبیین رفتار مصرف‌کننده براساس مطلوبیت انتظاری برحسب درجه ایمان و سن مصرف‌کننده بتواند تفاوت‌های رفتاری بین مسلمانان را تشریح کند؛ از این‌رو با انجام آزمون تجربی رفتار مصرف‌کنندة مسلمان بر مبنای این نظریه کوشیدیم اثر ایمان، سن و درآمد مصرف‌کننده را بر مقدار هزینه‌های مذهبی (در راه خدا) تحلیل کنیم."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.