Skip to main content
فهرست مقالات

روش تحقیق در «آواشناسی زبان فارسی»

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 91 تا 100)

کلید واژه های ماشینی : آواشناسی زبان فارسی ، زبان فارسی ، واج ، کتاب ، واجشناسی ، واجشناسی زبان فارسی ، آواشناسی تولیدی زبان فارسی ، یدالله آواشناسی زبان فارسی ، توصیف آواهای زبان فارسی ، آواهای زبان فارسی

خلاصه ماشینی:

"اما در سطرهای بعدی نویسنده موضوع بخش اول و بخش دوم کتاب رابه شرح زیر از هم متمایز می‌سازد: 1-1-موضوع بخش اول:دراین‌باره می‌خوانیم:«این توصیف در دو زمینه ارایه می‌گردد: 1-تولیدی که درآن هر آوا بطور جداگانه مورد بررسی قرارگرفته و ویژگیها تعریف شده‌است. 3 »نخستین سؤالی که پیش می‌آیداین است که آیامی‌توان برپایه ملاکهای شنیداری به آواشناسی تولیدی پرداخت؟و این درحالی است که بامطالعه مندرجات کتاب به این نتیجه می‌رسیم که توصیف آواهابا توجه به ویژگیهای شنیداری وتولیدی هردوصورت پذیرفته‌است. بدین ترتیب، بااستفاده ازپیشگفتارومطالعه محتوای کتاب چنین بنظرمی‌رسدکه موضوع بخش اول نه(آواشناسی تولیدی زبان فارسی»بلکه آمیزه‌ای است از«آواشناسی تولیدی، شنیداری وواجشناسی زبان فارسی. 2-نظریه زبانی:بااین فرض که قسمتی ازبخش اول وتمامی بخش دوم کتاب درباره واجشناسی زبان فارسی است سؤالی که اینک پیش می‌آید، این است که تحلیل واجشناختی کتاب برپایه چه نظریه یامکتبی استواراست؟اماخواننده درهیچ جای کتاب پاسخی به پرسش بالانخواهدیافت. اینک بااین فرض که کتاب فقطدرباره آواشناسی زبان فارسی باشد، باردیگربه سراغ پیشگفتارکتاب می رویم ودربخشی ازآن می خوانیم:«برمبنای این آمارگیری، ویژگیهای آوایی واجگونه هافهرست وطبقه بندی وتوصیف شده است. خلاصه آنکه، برخی ازاحکامی که دراین کتاب درباره آواشناسی یاواجشناسی زبان فارسی صادرمی شودمستندبه اطلاعات وداده های زبانی ویاآمارگیریهای مذکور نمی باشد. به عنوان مثال مؤلف درباره حشوبودن مشخصه«گردی»و«گستردگی»در واکه های زبان فارسی چنین می نویسد:«شکل وحالت لبهارادرهنگام تولیدواکه، نمی توان درزبان فارسی به عنوان یک مشخصه واجی بحساب آورد، زیراشکل لبهادرتولید واکه های پسین غالباگرد، ودرتولیدواکه های پیشین معمولاگسترده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.