Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی راهبردهای فراشناختی دانشجویان انگلیسی در فضاهای آموزشی وابسته به کلاس و آموزش از راه دور

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 121 تا 132)

کلیدواژه ها :

یادگیری مستقل ،راهبردهای یادگیری ،راهبردهای فراشناختی ،آموزش از راه دور

کلید واژه های ماشینی : بررسی راهبردهای فراشناختی دانشجویان انگلیسی ، راهبردهای فراشناختی ، استفاده زبان‌آموزان از راهبردهای فراشناختی ، دانشجویان ، زبان‌آموزان ، آموزش از راه دور ، زبان ، دانشجویان انگلیسی در فضاهای آموزشی ، زبان انگلیسی از راهبردهای فراشناختی ، نظام آموزش از راه دور

تحقیق حاضر تلاشی است در جهت ارزیابی استفاده دانشجویان زبان انگلیسی از راهبردهای‌ فراشناختی یادگیری.در این بررسی سه پرسش پژوهشی مطرح شده است.هدف از طرح‌ پرسش نخست یافتن رابطه میان درک زبان‌آموزان از توانایی خود در زبان انگلیسی و استفاده‌ آنها از راهبردهای فراشناختی است.نتایج حاصل،وجود رابطه‌ای مثبت و مستقیم را با ضریب همبستگی 50/0نشان می‌دهد.سؤال دوم به تأثیر فضای آموزشی در میزان استفاده‌ زبان‌آموزان از راهبردهای فراشناختی مربوط می‌شود.یافته‌های این پژوهش نشان داد که‌ فضاهای آموزشی وابسته به کلاس و آموزش از راه دور بر میزان استفاده زبان‌آموزان از راهبردهای فراشناختی تأثیر متفاوت دارد.دانشجویان سال آخر نظام آموزش از راه دور در مقایسه با دانشجویان سال آخر دانشگاه روزانه(وابسته به کلاس)از راهبردهای فراشناختی‌ بیشتر استفاده کردند.سؤال سوم درباره تأثیر تجربه تدریس زبان بر استفاده زبان‌آموزان از راهبردهای فراشناختی است که یافته‌های این پژوهش تأثیر مثبت تجربه تدریس را بر میزان‌ استفاده از راهبردهای فراشناختی نشان می‌دهد.با توجه به تأثیر مثبت و کارساز راهبردهای‌ فراشناختی در فرآیند یادگیری،این تحقیق پیشنهاد می‌کند که دانشجویان نظام آموزشی روزانه‌ به استفاده بهینه از راهبردهای فراشناختی سوق داده شوند.

خلاصه ماشینی:

"تحقیق حاضر تلاشی است در جهت ارزیابی استفاده دانشجویان زبان انگلیسی از راهبردهای‌ فضاهای آموزشی وابسته به کلاس و آموزش از راه دور بر میزان استفاده زبان‌آموزان از سؤال سوم درباره تأثیر تجربه تدریس زبان بر استفاده زبان‌آموزان از راهبردهای فراشناختی است که یافته‌های این پژوهش تأثیر مثبت تجربه تدریس را بر میزان‌ استفاده از راهبردهای فراشناختی نشان می‌دهد. 1. آیا رابطه‌ای میان ادراک زبان‌آموزان از میزان توانایی خود در زبان انگلیسی و میزان‌ 2. آیا تفاوتی میان میزان استفاده زبان‌آموزان از راهبردهای فراشناختی در نظام‌ 3. آیا میزان استفاده از راهبردهای فراشناختی در نزد زبان‌آموزانی که تجربه تدریس‌ زمان مناسب برای یادگیری بهتر،مثال‌هایی از راهبردهای فراشناختی است. مؤثر راهبردهای فراشناختی در میزان بازدهی فعالیت‌های یادگیری تأکید داشته‌اند،تا تحقیق از راهبردهای فراشناختی برابر با 68/3 از 5 تعیین گردید که نشان می‌دهد این محاسبه نشان داد که میانگین استفاده دانشجویان از راهبردهای فراشناختی از 48/2 توانایی خود در زبان انگلیسی و میزان استفاده آنها از راهبردهای فراشناختی ارتباط استفاده دانشجویان سال اول دانشگاه تهران از راهبردهای فراشناختی در مقیاس 5 (91/3)بالاتر از میانگین استفاده دانشجویان سال آخر در این دانشگاه(3/3)بود. میزان استفاده زبان‌آموزان از راهبردهای فراشناختی نسبت داد. تدریس زبان انگلیسی داشتند در استفاده از راهبردهای فراشناختی(8/3)بالاتر از مناسب در قبال یادگیری به دانشجویان،چگونگی استفاده از راهبردهای فراشناختی را نتایج این تحقیق نشان می‌دهد می‌توان گفت که مدرسان زبان آشنایی لازم را با که فعالیت‌های یادگیری زبان مستلزم به کارگیری راهبردهای فراشناختی متفاوت است. یادگیری را پیش‌روی زبان‌آموزان قرار می‌دهند،به نحوی مؤثر آموزش دهند و از این راه‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.