Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری در حافظه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف

نویسنده:

ISC (19 صفحه - از 330 تا 348)

کلید واژه های ماشینی : حافظه کودکان عقب‌مانده ذهنی، آموزش راهبردهای یادگیری، راهبردهای یادگیری در حافظۀ کودکان، آموزش راهبردهای یادگیری در حافظۀ، حافظه، عقب‌ماندۀ ذهنی خفیف، بررسی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری، کودکان، آموزش، آزمون

خلاصه ماشینی:

"دیاگرام الگوی برنامۀ آموزشی فراشناختی بورکوفسکی و ترنر(1988)بدین شرح است: &%00406YSRG004G% این پژوهشگران با استفاده ازاین‌روش،فرآیند اکتساب یک راهبرد را در کودکانعقب‌ماندۀ ذهنی تشریح نموده‌اند،یعنی شیوۀ اکتساب یک راهبرد به این نحو است کهدر گام اول،یک راهبرد اختصاصی،مثل راهبرد مرور ذهنی به کودک عقب‌ماندۀ ذهنیآموزش داده می‌شود و دربارۀ ارزش و اهمیت راهبرد،فواید و اثربخش بودن راهبرد و(به تصویر صفحه مراجعه شود) روش استفاده مناسب از آن،توضیح داده می‌شود و از او خواسته می‌شود با تکرار وتمرین،آن را بکار گیرد و در گام‌های بعدی،به منظور گسترش راهبرد آموزش دادهشده،سایر راهبردهای اختصاصی(از قبیل راهبرد گسترش‌دهی،سازماندهی و... ترتیب و نحوۀ آموزشها به شرح زیراند: گام اول:بررسی سطح پایه گام دوم:تشریح ضرورت و اهمیت بکار بستن راهبردهای یادگیری گام سوم:آموزش راهبرد مرور ذهنی گام چهارم:آموزش راهبرد سازماندهی گام پنجم:آموزش راهبرد نظارت بر درک گام هفتم:حفظ و استمرار آموخته‌ها 3-نتایج: برای تحلیل آماری این پژوهش،از روش تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر استفادهشده است. با آموزش راهبردها برمبنای روش هدایتگام‌به‌گام و به کاربستن اصول آموزشی در هر گام براساس 3 محور معین،یعنیآموزش راهبرد و ارزش و اهمیت آن،ترغیب آزمودنی‌ها به استفاده از راهبرد وکارآمدی در راهبرد طرح‌شده،مشاهده شد که نتایج کیفی و کمی فراهم آمده حاکی ازآن هستند که آموزش راهبردهای یادگیری برمبنای اصول آموزشی مذکور،نه تنهاسبب افزایش یادآوری کودکان عقب‌ماندۀ ذهنی خفیف می‌گردد،بلکه آموزش اینراهبردها موجب حفظ و استمرار آموخته‌ها پس از گذشت 3 ماه در این گروه ازکودکان می‌شود. 966-456,77 loV:ycneicifeD latneM fo lanruoJ naciremA:yromem mret-trohs gnivorpmi fo ecitcarp dna yroeht eht nO. G,salleK- :26-75,)1(08:loV:ycneicifeD latneM fo lanruoJ naciremA:stluda dedrater fo yromem noitingocer ni snoitcurtsni lasraeher dna noitazinagro tsiL)5791(."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.