Skip to main content
فهرست مقالات

ارائه چارچوبی برای تبیین اهداف و سیاست های عمومی نظام نوآوری بازرگانی از منظر وزارتی

نویسنده:

چکیده:

نظام ملی نوآوری بازرگانی به عنوان یک نظام نوآوری بخشی می تواند بر اساس مجموعه ای از اهداف، کارکردها، نهادها و سیاست ها تعریف شود. وزارت بازرگانی به عنوان متولی سیاست گذاری و تدوین راهبردهای حاکمیتی بخش بازرگانی نقش کلیدی را در این نظام برعهده دارد. در این مطالعه اهداف و سیاست های عمومی که وزارت بازرگانی می تواند برای نظام نوآوری بازرگانی تعریف نماید، احصا شده و متناسب با کارکردها و اهداف یک نظام نوآوری ارائه شده است. نتایج این مطالعه چارچوبی برای سیاست گذاری در حوزه توسعه نوآوری بازرگانی ارائه می دهد که بر اساس آن می توان راهبردها و برنامه های توسعه نوآوری بازرگانی را تعریف نمود. در این مطالعه علاوه بر استفاده از نظریه های ارائه شده در زمینه نظام های نوآوری از نظرهای خبرگان بازرگانی به صورت انجام مصاحبه و نظرسنجی پرسشنامه ای استفاده شده است.

خلاصه ماشینی:

"اهداف نظام نوآوری (به تصویر صفحه مراجعه شود)(1) (2006)tsiuqdE (2) (2006)arecniC dna norpaC,rakiB یکی از رایج‌ترین طبقه‌بندی‌های برای بیان کارکردهای نظام ملی نوآوری طبقه‌بندی ارائه شدهتوسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه1است. لازم است توضیح داده شود که با تعاملات صورت گرفته برای نوآوری(1) (2010)hcraeseR dna seidutS edarT rof etutitsnI بازرگانی 6کارکرد تعریف شده است. این کارکردها عبارتند از: *سیاست‌گذاری،راهبری و سازماندهی نوآوری *تحقیق و توسعه و ایجاد ظرفیت نوآوری(تولید دانش) *تأمین مالی و تسهیل نوآوری *توسعۀ‌منابع انسانی دانش بنیان *بسط و نشر نوآوری *بهره‌برداری از نوآوری و دانش با توجه به کارکردهای مشخص شده برای نظام نوآوری بخش بازرگانی می‌توان گفت که 5کارکرد اول این نظام کارکردهای توانمندساز هستند. سیاست‌های مرتبط با کارکردهای شش‌گانه نظام نوآوری بخش بازرگانی (به تصویر صفحه مراجعه شود)واضح است که این سیاست‌ها می‌بایست اولویت‌بندی شده و در خصوص هریک از آنهابرنامه‌های عملیاتی مشخصی تدوین شود. *ضعف در توسعۀ فناوری اطلاعات در همه بخش‌ها به منظور تسهیل در عرضه دانش(به‌طور کلی در این حوزه باید روش‌های مختلفی که می‌توان سطح مختلف بخش&%01504NTEG015G% بازرگانی را در معرض فرصت‌ها و دانش تولید شده قرار داد شناسایی و برنامه‌ریزیشوند،به‌طوری که اطمینان حاصل شود همواره ارتباط معنادار،اثربخش،مستمر وپایداری بین جریان تولید دانش و جریان سیاست‌گذاری و اجرا برقرار است."

کلیدواژه ها:

بازرگانی ،اهداف ،کارکردها ،نهادها ،سیاست ها ،نوآروی

کلید واژه های ماشینی:

نوآوری ، بازرگانی ، نظام نوآوری بازرگانی ، سیاست‌ها ، نظام ملی نوآوری بازرگانی ، نظام نوآوری ، نظام نوآوری بخش بازرگانی ، نظام نوآوری بازرگانی تعریف ، وزارت بازرگانی ، اهداف نظام نوآوری بخش بازرگانی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.