Skip to main content
فهرست مقالات

اثرات سیاست های زیست محیطی و اقتصادی بر رفتار حمل و نقل شهری با رویکرد قیاسی - استقرایی مطالعه موردی: شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (17 صفحه - از 171 تا 187)

افزایش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی موجب شده است تا به اجرای سیاست های مناسب برای توسعه ی به کارگیری فناوری های پاک، به ویژه در بخش حمل و نقل شهری، توجه شود. برای پیش بینی اثرات این سیاست ها باید ترجیحات مصرف کنندگان نسبت به فناوری های مختلف مصرف کننده ی انرژی شناسایی شود. در این مقاله از یک مدل انتخاب گسسته برای شناسایی مولفه های رفتاری در یک مدل تلفیقی قیاسی- استقرایی به نام سیمز استفاده می شود. بدین ترتیب، یک مدل انتخاب گسسته ی لاجیت چند جمله ای برای انواع خودروها با فناوری های مختلف و برای شیوه های مختلف حمل و نقل، با استفاده از ترجیحات ابراز شده از سوی شهروندان تهرانی براورد شده است. اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه هایی که به وسیله ی 250 نفر از این شهروندان تکمیل شده است، به-دست می آید. سپس، اثرات سیاست های فناوری محور و سیاست های زیست محیطی و اقتصادی؛ مانند مالیات بر نشر، افزایش قیمت بنزین، محدودیت استفاده از خودروهای تک سرنشین و محدودیت استفاده از خودرو بنزین سوز روی سهم بازار فناوری های مختلف حمل و نقل در تهران و آلایندگی ناشی از آن ها را شبیه سازی می کنیم می پردازیم. بر اساس نتایج اجرای این مدل، اعمال سیاست های فناوری محور تاثیر به سزایی در تغییر سهم بازار فناوری های حمل و نقل، به سمت فناوری های پاک و کاهش انتشار آلاینده ها دارد. پیش بینی مدل آن است که با ورود فناوری های جدید با هزینه ی چرخه ی عمر کم تر نسبت به فناوری های مرسوم ، بیش از هفتاد درصد سهم بازار به این خودروها اختصاص یابد.

خلاصه ماشینی:

"این مدل از نوع مدل‌های برش مقطعی است که برای پیش‌بینی حجم و نوع فناوری‌هایاستفاده شده در اقتصاد به کار می‌رود و در آن تغییرات فناوری در هر بخش از اقتصاد با توجه به میزان از ردهخارج شدن فناوری‌ها،به روز کردن و خرید کالاها و فناوری‌های جدید شبیه‌سازی می‌شود. در مدل تلفیقی سیمز رقابت بین فناوری‌های در هریک از خدمات انرژی مورد تقاضا در اقتصاد با توجه بههزینه‌های نسبی فناوری‌ها در کل چرخه‌ی عمر آن‌ها1و با در نظر گرفتن محدودیت‌های انواع فناوری‌ها،مانند محدودیت حد اکثر سهم بازار کسب شده از سوی یک فناوری به جهت محدودیت‌های فیزیکی و یاقوانین محدودکننده‌ای که یک فناوری خاص را از تصاحب کل بازار بازمی‌دارد،ارزیابی و تحلیل می‌شود. (3)(به تصویر صفحه مراجعه شود) با فرض پیروی جزء خطا از تابع توزیع احتمال حدی I مدل انتخاب گسسته از نوع لاجیت چندجمله‌ایخواهد بود که در این صورت سهم بازار برای هر گزینه در هر گره از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید (2003,niarT) . جدول(3)-مقادیر پارامترهای رفتاری به دست آمده از مدل MCD (به تصویر صفحه مراجعه شود) منبع:محاسبات تحقیق 6-بررسی نتایج سیاست‌های زیست-محیطی و ترافیکی در چارچوب مدل تلفیقی اکنون،با استفاده از مدل تلفیقی قیاسی-استقرایی سیمز می‌توان اثرات سیاست‌های فناوری‌محور و ابزارهایسیاستی اقتصادی روی سهم بازار انواع خودرو و میزان انتشار آلاینده‌های ناشی از مصرف سوخت در بخشحمل و نقل شهری تهران بررسی کرد. narI-REE/RZ300190/,EOM,''thguoht rof leuF:rotceS (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1-میزان آلاینده را در صورت ورود و عدم ورود خودروهای جدید (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 2-تأثیرگذاری سیاست‌های ترافیکی و زیست-محیطی اعمال شده بر سهم بازار خودرو نمودار(3)اثرات ابزارهای سیاستی مختلف را بر میزان نشر گازهای آلاینده ناشی از حمل و نقل شهری رابا یکدیگر مقایسه می‌کند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.