Skip to main content
فهرست مقالات

در آستانه تحقیق و نشر: اشرف التواریخ

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : اشرف التواریخ ، قاجار ، کتاب ، خواجه احمد یسوی ، دولت قاجار ، اصفهان ، تاریخ ، نگارش تاریخ دورۀ نخستین قاجاریه ، تصحیح ، درگیری‌های امرای خراسان

خلاصه ماشینی:

"هدف اصلیمؤلف بیان وقایع حکومت محمد ولی میرزا در خراسان است وبیشترین حجم کتاب نیز اختصاص بههمین موضوع دارد. مؤلف ضمن اینکهبه درگیریهای امرای خراسان با محمدولی میرزا و با دولت قاجار می‌پردازداز جنگهای ایران و روس که در همینزمان آغاز می‌شود،غافل نیست و درعین اینکه درگیریهای ایران با عثمانیدر بغداد را نیز از نظر پوشیده نمی‌داردبه شرح حال سلاطین ترکستان و نیزحکام افغان می‌پردازد. در نیمه دوم کتاب،مؤلف پس ازشرح حال امرای خراسان و منطقۀ نفوذآنها به بخش قابل توجهی می‌رسد کهشرح حال امرا و بزرگان و مشاهیراطراف محمد ولی میرزا است و برای(به تصویر صفحه مراجعه شود)رجال‌شناسی آن دوره اهمیت زیادی دارد. حتیمؤلف دربارۀ کاتبی که اشرف التواریخ را بر او تقریر کرده،نیزمطالبی آورده است و پس از آن به شرح حال علما و فضلا و فقها وحتی رؤسای خدام آستانۀ مشهد و بعد علمای شهرهای گوناگونخراسان و در پایان به ذکر احوال شاهزادگان قاچار می‌پردازد. حتی مورخین معاصربرای نگارش تاریخ دورۀ نخستین قاجاریه به اشرف التواریخ رجوعنکرده‌اند؛به همین دلیل این اثر مهم تاریخی از میان منابع قاجاریناشناخته مانده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)