Skip to main content
فهرست مقالات

یاد: پاییز در دانشکده الهیات: 1- یادی از دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی

کلید واژه های ماشینی : سید مرتضی آیت الله‌زاده شیرازی، آیت الله‌زاده شیرازی، سید مرتضی آیت‌الله زاده شیرازی، دکتر سید مرتضی آیت‌الله زاده، دکتر سید مرتضی آیت الله‌زاده، ترجمه سید مرتضی آیت الله‌زاده، قرآن، سواطع الالهام، تفسیر، سید مرتضی آیت اللهزاده شیرازی

خلاصه ماشینی:

"در هر صورت،جای بسیخوشبختی است که سواطع الالهامکه در حدود یک قرن پیش به همراهمعجم الفاظ آن در 880 صفحه درقطع رحلی در هند چاپ شده بودهاست،و اخیرا به همت و تلاش وتصحیح دانشمند ارجمند مرحومجناب آقای دکتر سید مرتضی آیت اللهزاده شیرازی،استاد گروه علوم قرآن وحدیث دانشکدۀ الهیات و معارفاسلامی دانشگاه تهران،در هیاءتیآراسته منتشر شد. از جمله این آثار به زبان فارسی،تفسیری است بر جای ماندهاز سده‌های نخستین هجری که به اهتمام مرحوم دکتر سید مرتضیآیت الله‌زاده شیرازی،قرآن‌پژوه معاصر تصحیح شد. با نگرشی به سبک نگارش کتاب و همسانی آن با آثار منثورسده‌های سوم و چهارم هجری و مقایسه‌ای گذرا با متون کهنترجمه و تفسیر قرآن کریم مانند ترجمه‌ای آهنگین از دو جزء قرآنکریم،(به اهتمام و تصحیح دکتر احمد علی رجایی)،تفسیری برعشری از قرآن مجید(نسخه موزه بریتانیا)،تفسیر قرآنمجید(نسخه کمبریج،تصحیح دکتر جلال متینی)،تفسیر نسفی،تفسیر سورآبادی و جز اینها می‌توان احتمال داد که مؤلف دراواخر قرن سوم و نیمه نخست سده چهارم هجری می‌زیسته است(مقدمه،ص شش،بیست و هفت-بیست و نه)و با توجه بهگونه‌های زبانی منطقه خراسان و تأثیر آن در نثر کتاب،می‌توانحدس زد که مفسر در حوزۀ هرات زندگی می‌کرده است(صهفت)و با یادکرد مصنف از ابو بکر صدیق و ابو بکر(ص 44،47،48،61،62،99)و عمر بن خطاب(ص 45،99)و عثمانبن عفان(ص 21،44)و علی بن ابی طالب(ص 21،28،44،45،186،226)و عائشه(ص 159،251)و فروگذاریذکر ائمه شیعه-علیهم السلام-و استناد قرائات بر اصول قراءاهل سنت به احتمال زیاد می‌توان گفت که حنفی مذهب بودهاست. مقدمۀ علمی دکتر علی رواقی متخصص زبان و ادبیات فارسیو شرح برابرهای قرآنی و واژه‌ها و ترکیبات دشوار این اثر،ارزشاین کتاب را دوچندان کرده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.