Skip to main content
فهرست مقالات

مقاله: ابزارها و عناصر شخصیت پردازی در متون داستانی عرفانی (کشف المحجوب- اسرار التوحید- تذکرة الاولیا

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 3 تا 8)

کلید واژه های ماشینی : شخصیت ، داستان ، حکایت ، ابو سعید ، خانقاه ، اسرار التوحید ، خواب ، تذکرة الاولیا ، توصیف ، عناصر شخصیت‌پردازی در متون داستانی

خلاصه ماشینی:

"مقاله‌ ابزراها و عناصر شخصیت پردازی‌ در متون داستانی عرفانی‌ (کشف المحجوب-اسرار التوحید-تذکرة الاولیاء) (به تصویر صفحه مراجعه شود) قدسیه رضوانیان* بخش نخست درآمد برای ارئهء شخصیت،چه به عنوان یکی از اشخاص داستان و چه به عنوان‌ یک پدیدهء پدیدار شناختی خواه ایستا و خواه پویا،ابزارها و عواملی مورد نیاز است که میزان نقش هریک از این عوامل بسته به نوع و هدف داستان، متفاوت است. در برخی از حکایت‌ها توصیف انی عوامل فضاساز نه به‌ عنوان زمینهء رخداد،بلکه از آن رو که در پیبشبرد داستان نقش‌ دارند،از اهمیت برخوردار است مانند حمام در حکایت شیخ‌ ابو سعید و ابو محمد جوینی. از آنجا که تمام حکایت‌های‌ اسرار التوحید درباره شیخ ابو سعید است و در واقع ابو سعید در این حکایت‌ها مرکزیت دارد،نه از یک حکایت که از مجموع‌ حکایت‌ها می‌توان اطلاعاتی ارزشمند دربارهء اوضاع دینی، اجتماعی و تاریخی کشور و یا حد اقل آن منطقهء خاص،به‌ دست آورد. 71 تصویری که مؤلف اسرار التوحید از شخصیت ابو سعید نشان داده است و بازتاب این تصویر که خانقاه را پایگاه اقتدار معنوی شیخ معرفی می‌کند و ارتباط انسان دوستانه شیخ با سایر مردم،در اردات قشرهای مختلف مردم به او و اهل‌ خانقاه،تأثیر بسزایی داشته است چنانکه برخی از حکایتها، شرح اعتقاد و اردات حاکم و یا وزیری مقتدر به ابو سعید و خانقاه اوست که بیشترین نمونهء آن،اردات سلوجقیان،طغرل‌ و چغری به ابو سعید است و خواجه نظام الملک که حکایت‌ هایی متعدد در اردات او به شیخ آمده است‌81."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.