Skip to main content
فهرست مقالات

تأملی بر آثار گروه های ذی نفوذ بر فراگرد تنظیم بودجه در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 1 تا 18)

فراگرد بودجه ریزی یکی از مهم ترین فراگردهای خط مشی گذاری در هر کشوری است که می تواند عرصه اعمال نفوذگروههای متفاوت ذی نفوذ باشد؛ گروههایی که برای کسب منابع و منافع بیشتر به چانه زنی می پردازند. این اعمال نفوذ ها از آن جهت حائز اهمیت است که روند رشد و توسعه را مختل می کند و به فقر و نابرابری در عرصه های متفاوت اقتصادی و سیاسی منجر می شود. در این پژوهش ملاحظه شد که اگر چه تقریبا همه مراحل فراگرد تنطیم بودجه در ایران مجاری مناسبی برای اعمال نفوذ گروههای ذی نفوذند، اما به نظر می رسد که مراحل تنظیم و تصویب بودجه، از قابلیت بیشتری برای این منظور برخوردارند.

خلاصه ماشینی:

"تأملی بر آثار گروههایذینفوذ بر فراگرد تنظیم بودجه در ایران سید مهدی الوانی ١*، علی اصغر پورعزت ٢، سحر نیکمرام ١- استاد گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران ٢- دانشیار گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران ٣- کارشناس ارشد مدیریت ، پردیس قم ، دانشگاه تهران، قم ، ایران دریافت : ٨٩/٦/١٧ پذیرش: ٩٠/٧/١٠ چکیده فراگرد بودجه ریزی یکی از مهم ترین فراگردهای خط مشی گذاری در هر کشوری است که می تواند عرصه اعمال نفوذ گروههای متفاوت ذینفوذ باشد؛ گروههایی که برای کسب منابع و منافع بیش تر به چانه زنی می پردازند. این اعمال نفوذها از آن جهت حایز اهمیت است که روند رشد و توسعه را مختل می کند و به فقر و نابرابری در عرصه های متفاوت اقتصادی و سیاسی منجر می شود، بنابراین در این پژوهش تلاش شد تا تأثیر گروههای ذینفوذ بر فراگرد بودجه ریزی در ایران با تمرکز بر مراحل گوناگون این فراگرد بررسی شود. هم چنین از آنجا که بودجه عرصه فرهنگی جامعه را هم تحت تأثیر قرار می دهد، می توان چنین چرخه باطلی را در عرصه فرهنگ نیز تصور کرد؛ بنابراین تحلیل نقش گروههای ذینفوذ و راههای اعمال نفوذ آنها بر فراگرد بودجه بسیار مهم و برای توسعه مؤثر عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حایز اهمیت می باشد. ; Effects of administrators' aspirations, political principals' priorities and interest groups' influence on state agency budget requests; Public Budgeting & Finance, Vol. 27, No. 2, 2007."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.