Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مواردی از خودکشی کودکان مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم

نویسنده:

(5 صفحه - از 123 تا 127)

کلیدواژه ها :

خودکشی ،کودکان ،عوامل زمینه‌ای اصلاح نهایی

کلید واژه های ماشینی : خودکشی، کودکان، اقدام به خودکشی، بیمارستان لقمان حکیم، کودکان اقدام کننده به خودکشی، خانواده، بررسی موارد‌ی از خودکشی کودکان، روانی، سن، افسردگی

زمینه و هدف: نظر به مخاطرات مساله خودکشی به عنوان یکی از اورژانس های روانپزشکی، تنش ها و عوارض شناخته شده آن و اهمیت اطلاع از اپیدمیولوژی خودکشی، این تحقیق با هدف بررسی کودکانی که اقدام به خودکشی کرده و به مرکز پزشکی آموزشی لقمان حکیم مراجعه نموده بودند، انجام گرفت. روش بررسی: تحقیق به روش مطالعه گذشته نگر بین سال های 1378-1382 انجام و پرونده کلیه بیمارانی که با تشخیص قطعی خودکشی مراجعه نموده و ناموفق بودند از بایگانی خارج و مورد مطالعه قرار گرفت. متغیرهای سن، جنس، ساعت، روزهای هفته و ماه خودکشی، وسیله خودکشی، چگونگی اطلاع اطرافیان و منبع آگاهی از رفتار خودکشی، بررسی و در یک فرم اطلاعاتی ثبت گردید. اگر داده های لازم در پرونده موجود نبود از مطالعه حذف می شد. با استفاده از آمار توصیفی، یافته های بدست آمده ارایه گردید. یافته ها: طی مدت مورد بررسی، تعداد 60 نفر واجد شرایط وجود داشتند که در سنین 6 تا 13 سال بودند. از این تعداد %62 پسر و %38 دختر بودند. خودکشی ها در روزهای آخر هفته و در ساعات 6 تا 12 شب بیشتر انجام گرفته و مهم ترین عوامل استرس زا، خانواده گسسته و مشکلات تحصیلی بود. در %93 موارد خودکشی با دارو انجام گرفته بود. از نظر بیماریهای زمینه ای، افسردگی بیشترین بیماری را شامل می شد. %40 کودکان رفتار خودکشی را از طریق تلویزیون و در مراتب بعدی از مادر و افراد خانواده یاد گرفته بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، تحقیقات برای تعیین نقش هر یک از عوامل روانی، زیستی و اجتماعی و نیز انجام یک تحقیق تجربی برای تعیین تاثیر آموزش به خانواده های دارای سابقه خودکشی در پیشگیری از خودکشی در کودکان آنها پیشنهاد می شود.

خلاصه ماشینی:

"چکیده‌زمینه و هدف:نظر به مخاطرات مسئله خودکشی به عنوان یکی از اورژانس‌های روانپزشکی، تنش‌ها و عوارض شناخته شده آن و اهمیت اطلاع از اپیدمیولوژی خودکشی، این تحقیق با هدف بررسی کودکانی که اقدام به خودکشی کرده و به مرکز پزشکی آموزشی لقمان حکیم مراجعه نموده بودند، انجام گرفت. متغیرهای مورد بررسی شامل سن، جنس، فصل، ماه، روز و ساعت اقدام به خودکشی، روش اقدام به خودکشی، چگونگی اطلاع اطرافیان، عوامل استراس‌زای قبل از خودکشی، بیماری‌های زمینه‌ای و همراه، سابقه مراجعه به روانپزشک، سابقه خودکشی و نیز منبع یادگیری رفتار خودکشی بر اساس یک پرسشنامه از قبل تهیه شده که روایی و اعتبار آن قبلا توسط روان شناسان و روان‌پزشکان، معتبر تشخیص داده شده بود برای هر نمونه تکمیل گردید. وجود بیماری‌های روانی و جسمانی در کودکان اقدام کننده به خودکشی در جدول 1 ارایه شده است و نشان می‌دهد که حدود نیمی از کودکان مبتلا به افسردگی و 6/21%آنها مبتلا به صرع بودند. در جدول 2، منبع آگاهی از رفتار خودکشی ارایه شده است و نشان می‌دهد که 40% از کودکان مورد بررسی رفتار خودکشی را از طریق تلویزیون و 20% از مادر و افراد خانواده یاد گرفته بودند. نمودار1-توزیع 60 کودک با خودکشی ناموفق بر حسب روزهای انجام خودکشی‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 2:توزیع 60 کودک با خودکشی ناموفق بر حسب عوامل استرس‌زای محیط زندگی آنهابحث‌ تحقیق حاضر نشان داد که در کودکان اقدام کننده به خودکشی 7/61% پسر و 3/38% دختر بودند و یا اقدام به خودکشی در پسران تقریبا دو برابر دختران بود 9P}."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.