Skip to main content
فهرست مقالات

اپیدمیولوژی میوکاردیت های منجر به مرگ ناگهانی در اجساد ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی کشور در سال های 1381 - 1379

نویسنده:

(5 صفحه - از 185 تا 189)

کلید واژه های ماشینی : میوکاردیت، مرگ ناگهانی، سابقه اعتیاد به مواد مخدر، پاتولوژی، علت مرگ ناگهانی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تشخیص، مرگ ناگهانی در اجساد ارجاع، علل مرگ ناگهانی در گروه، مرگ ناگهانی به سازمان پزشکی

زمینه و هدف: شایع ترین علل ناگهانی طبیعی در گروه علل قلبی قرار می گیرند و در این میان میوکاردیت به عنوان یکی از علل مرگ ناگهانی در گروه های سنی جوان مطرح است. بدیهی است تشخیص قطعی میوکاردیت به عنوان علت مرگ ناگهانی تنها با معاینه جسد و از طریق اتپوپسی و بررسی هیستوپاتولوژیک امکانپذیر است. با تشخیص میوکاردیت و تعیین گروه های در معرض خطر می توان در جهت پیشگیری، تشخیص صحیح و در نتیجه درمان مطلوب گام برداشت. هدف از این مطالعه، بررسی اپیدمیولوژیک افرادی است که به علت میوکاردیت دچار مرگ ناگهانی شده اند. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی گذشته نگر از نوع Case series ,62 جسد که در فاصله سال های 1379 تا 1381 به علت مرگ ناگهانی به سازمان پزشکی قانونی کشور (مرکز تهران) ارجاع داده شده بودند و بر اساس یافته های اتوپسی و هیستوپاتولوژیک میوکاردیت در آنها به اثبات رسیده بود، مورد بررسی قرار گرفتند. عوامل زمینه ای چون سن، جنس، سابقه اعتیاد به مواد مخدر، بیماریهای زمینه ای، فصل، پاتولوژی های قلبی و غیر قلبی همراه و میزان توافق بین تشخیص بالینی و نتایج اتوپسی بررسی شد. یافته ها: میانگین سنی در نمونه ها 18± 27.5 سال با بیشترین فراوانی در دهه سنی 3 و 4 و کمترین فراوانی در بالای 60 سال بود. %65.5 اجساد مذکر بودند. بین فصول سال اختلاف معنی داری یافت نگردید. 37.1% سابقه عفونت اخیر (عمدتا تنفسی) 35.5% سابقه اعتیاد به مواد مخدر، 9.7% سابقه جراحی (Perioperative) و 6.5% سابقه تروما داشتند. شایعترین پاتولوژی قلبی همراه، پریکاردیت (11.3%) و شایع ترین پاتولوپی غیر قلبی پنومونی/ برونکوپنومونی (53.2%)بود. در کالبد گشایی 63.9% موارد، قلب ظاهر طبیعی داشت. تشخیص بالینی صحیح میوکاردیت به عنوان علت مرگ ناگهانی (قبل از اتوپسی) فقط در 19.4% موارد داده شده بود. نتیجه گیری: جوان بودن، سابقه عفونت و اعتیاد به مواد مخدر جز عوامل مستعد کننده میوکاردیت هستند. میوکاردیت در بالین به خوبی تشخیص داده نمی شود.

خلاصه ماشینی:

"زمینه و هدف:شایعترین علل مرگ ناگهانی طبیعی در گروه علل قلبی قرار می‌گیرند و در این میان میوکاردیت به عنوان یکی از علل مرگ‌ بدیهی است تشخیص قطعی میوکاردیت به عنوان علت مرگ ناگهانی تنها با معاینه جسد و از روش بررسی:در این مطالعه توصیفی گذشته‌نگر از نوع 62، case series جسد که در فاصله سال‌های 1379 تا 1381 به علت مرگ ناگهانی‌ به سازمان پزشکی قانونی کشور(مرکز تهران)ارجاع داده شده بودند و براساس یافته‌های اتوپسی و هیستوپاتولوژیک،میوکاردیت در آنها میوکاردیت به عنوان علت مرگ ناگهانی(قبل از اتوپسی)فقط در 4/19% موارد داده شده بود. ناگهانی با منشأ قلبی را بیماری‌های عرو کرونر تشکیل می‌دهند(3) ولی میوکاردیت از عللی است که می‌تواند منجر به مرگ ناگهانی گردد در این مطالعه مجموعا 62 جسد دچار مرگ ناگهانی که تشخیص‌ میوکاردیت در آنها به روش هیستوپاتولوژیک به اثبات رسیده بود مورد زمستان(هر کدام 13 مورد)فراوانی مرگ ناگهانی ناشی از میوکاردیت‌ اجساد دچار مرگ ناگهانی با تشخیص میوکاردیت (4 مورد معادل 5/6%)قرار داشتند و فراوانی سایر یافته‌ها اندک بود. اجساد با مرگ ناگهانی ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی(مرکز تهران) انجام شده است که در همگی آنها میوکاردیت به عنوان یک تشخیص‌ مرگ ناگهانی‌1 (SCD) در تمامی این موارد منطقی به نظر نرسد چرا ارتباط این موارد با SCD ناشی از میوکاردیت است چرا که در اکثر مطالعات دیگر نیز ارتیاط بین میوکاردیت با SCD به دنبال تروما به‌ موارد ظاهر قلب طبیعی بود(9/62%)که این نیز در تمامی مطالعات‌ مشابه بر روی SCD ناشی از میوکاردیت تکرار شده است(13،4). تشخیص بالینی در مطالعه فوق)غیر قابل چشم‌پوشی است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.