Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر برنامه مشاوره گروهی بر سلامت جنسی بیماران مبتلا به سرطان پستان

نویسنده:

(6 صفحه - از 201 تا 206)

کلید واژه های ماشینی : سرطان پستان، بیماران مبتلا به سرطان پستان، سرطان پستان تحت شیمی‌درمانی، بررسی تأثیر برنامه مشاوره گروهی، سرطان پستان تحت شیمی، بیماران، سرطان پستان تحت شیمی‌درمانی بررسی، جنسی، شیمی، درمانی

زمینه و هدف: تقریبا یک چهارم کل سرطان های زنان را سرطان پستان تشکیل می دهد که دومین عامل مرگ ناشی از سرطانها می باشد. از دست دادن پستان ها به همراه عوارض جانبی شیمی درمانی مشکلات متعددی را برای بانوان مبتلا به سرطان ایجاد می کند. سرطان پستان به عملکرد جنسی و تصویر ذهنی فرد آسیب می رساند. بیشترین اختلال در فعالیت جنسی بیماران مبتلا به سرطان پستان در نتیجه عوارض شیمی درمانی می باشد. از آنجا که مشاوره یکی از وظایف و نقش های پرستاران است که می تواند بیمار را در یافتن راه حل های مناسب برای مشکلاتش یاری سازد، پژوهشگران بر آن شدند تاثیر برنامه مشاوره گروهی را بر تصویر ذهنی، لذت جنسی و عملکرد جنسی مبتلایان به سرطان پستان تحت شیمی درمانی بررسی نمایند. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه از نوع کارآزمایی شاهددار تصادفی است که با مراجعه به انستیتو کانسر تهران تعداد 114 زن 55-25 ساله مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی با سابقه ماستکتومی در دو گروه مراقبت استاندارد (N=63) و مراقبت استاندارد و مشاوره گروهی (N=51) مورد بررسی قرار گرفتند. برای گروه تحت مشاوره 5 جلسه برنامه مشاوره گروهی طراحی گردید. تصویر ذهنی، لذت جنسی و عملکرد جسنی بیماران در هر دو گروه در ابتدا و انتهای کار توسط پرسشنامه استاندارد QLQ-Br23 اندازه گیری شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد انجام مشاوره گروهی سبب ارتقا مقیاس های تصویر بدنی و عملکرد جنسی و لذت جنسی می گردد و سلامت جنسی مبتلایان به سرطان پستان تحت شیمی درمانی در اثر مشاوره گروهی بهبود یافته است (P value<0.001). نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش که نشان دهنده تاثیر برنامه مشاوره گروهی برای ارتقا سطح مقیاس های تصویر بدنی و عملکرد جنسی و لذت جنسی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی است پیشنهاد می گردد برنامه طراحی شده مشاوره گروهی به عنوان یک روش موثر در ارتقا سلامت جنسی این دسته از مددجویان در مراکز درمانی و مراقبتی - حمایتی مربوط به آنها به کار گرفته شود.

خلاصه ماشینی:

"بررسی تأثیر برنامه مشاوره گروهی بر سلامت جنسی بیماران مبتلا به سرطان‌ دست دادن پستان‌ها به همراه عوارض جانبی شیمی درمانی مشکلات متعددی را برای بانوان مبتلا به سرطان ایجاد می‌کند. پژوهشگران بر آن شدند تأثیر برنامه مشاوره گروهی را بر تصویر ذهنی،لذت جنسی مبتلایان به سرطان پستان تحت شیمی‌ مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی با سابقه ماستکتومی در دو گروه مراقبت استاندارد(63- n )و مراقبت استاندارد و مشاوره گروهی‌ یافته‌ها:نتایج پژوهش نشان داد انجام مشاوره گروهی سبب ارتقاء مقیاش‌ای تصویر بدنی و عملکرد جنسی و لذت جنسی می‌گردد و سلامت جنسی مبتلایان به سرطان پستان تحت شیمی درمانی در اثر مشاوره گرروهی بهبود یافته است(001/0&gt; P value ). نتیجه‌گیری:با توجه به یافته‌های پژوهش که نشان دهندهء تأثیر برنامه مشاوره گروهی بر ارتقاء سطح مقیاس‌های تصویر بدنی و عملکرد جنسی‌ و لذت جنسی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی است پیشنهاد می‌گردد برنامه طراحی شده مشاوره گروهی به عنوان یک روش‌ کیفیت زندگی جنسی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی‌ جهت تعیین کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان به کار (4)- Known group comparison جدول 1-توزیع بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی بر حسب‌ به لحاظ جدول شماره 2-توزیع بیماران مبتلا به سرطان پستان بر حسب شاخص‌های سلامت جنسی به تفکیک گروه شاهد و مورد داده شد عملکرد و لذت جنسی بیماران گروه مورد در اثر مشاوره‌ را جهت ارتقاء کیفیت زندگی زنان جوان مبتلا به سرطان پستان بسیار جنسی بیماران مبتلا به سرطان پستان نشان داده است،می‌توان گفت‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.