Skip to main content
فهرست مقالات

فروشگاه فردوسی در راه مبارزه با گرانفروشی سهم بسزائی داشته است

کلید واژه های ماشینی : فروشگاه فردوسی ، فروشگاه فردوسی در راه مبارزه ، گرانفروشی سهم بسزائی ، خرید موسسات دولتی از فروشگاه ، موسسات دولتی از فروشگاه فردوسی ، راه مبارزه با گرانفروشی سهم ، ابتکارات فروشگاه فردوسی ، بخشنامه ، فروشگاه فردوسی بچه منظور ، خریدهای دولتی از فروشگاه فردوسی

خلاصه ماشینی:

"اقدام دولت در این امر وتجدید نظر در طرز سازمان مدیریتو سپردن این فروشگاه بزرگ بدستمقتصدین لایق ظرف چند سالگذشته تاکنون وضع فروشگاهفردوسی را بطور کلی در جهتبهبود اوضاع داخلی از نظر مادیو معنوی بسرعت تغییر داد کوششو فعالیت برای پدید آوردن بهبوداوضاع داخلی فروشگاه همچنانادامه یافت تا جائیکه مسئولانفروشگاه همانطوریکه در اعلامیهصادره از طرف وزارت دارائیهم آمده است،تشخیص دادند دیگربکمکی که از طریق تهیه اجناسبرای موسسات دولتی و متمرکزشدن خرید آنها در این فروشگاهاحتیاجی ندارند و چون بنیه مالیفروشگاه در سال 43 ببهترینوجه ممکنه بهبود یافت از وزارتدارائی درخواست شد که طیبخشنامه‌ای این موضوع را باطلاعموسسات دولتی برساند و البتهدر صورتیکه باز موسسات دولتیبنظرشان مید تشخیص داده شودمیتوانند باز هم معاملات خود را بافروشگاه فردوسی طبق معمول گذشتهبانجام رسانیده و فروشگاههم از این امر خودداری نخواهدکرد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.