Skip to main content
فهرست مقالات

نقش دانش گرامر و واژگان در تست خواندن و درک مطلب

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 93 تا 114)

کلید واژه های ماشینی : گرامر ، خواندن و درک مطلب ، خواندن ، تافل ، اف ، دانش گرامر ، تست خواندن و درک مطلب ، نقش دانش گرامر و واژگان ، مهارت ، متغیر براى سؤال‌هاى خواندن

در این پژوهش پاسخ های 2059 نفر از شرکت کنندگان در یک آزمون مهارت زبان، مورد بررسی قرار گرفت تا ارتباط بین دانش گرامری و تست های خواندن و درک مطلب که به سبک تافل و اف سی ای نوشته شده اند، مشخص شود. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که مرتبط ترین متغیر برای تست های بخش خواندن تافل، تست های عبارات نوشتاری (قسمت دوم گرامر تافل) است که گزینه غلط در آن، شناسایی می شود و اساسا برای سنجش نگارش طراحی شده اند. این نتیجه مؤید ارتباط نگارش و خواندن و درک مطلب می باشد. همچنین تست های خواندن تافل مرتبط ترین متغیر برای تست های خواندن به سبک اف سی ای، شناخته شدند. تحلیل آماری داده ها نیز بیانگر تفاوت معنی داری در پاسخ شرکت کنندگان به بخش های مختلف این آزمون بود. گرایش تحصیلی شرکت کنندگان نیز تفاوت معنی دار در پاسخ به آزمون را نشان داد.

خلاصه ماشینی:

"{UU}نقش دانش گرامر و واژگان در تست خواندن و درک مطلب* سیدمحمد علوی استادیار دانشکدۀ زبان‌های خارجی دانشگاه تهران تاریخ وصول:82/12/23 تاریخ تأیید نهایی:83/5/6 چکیده در این پژوهش پاسخ‌های 2059 نفر از شرکت‌کنندگان در یک آزمون مهارت زبان،مورد بررسی قرار گرفت تا ارتباط بین دانش گرامری و تست‌های خواندن و درک مطلب که به سبک تافل و اف سی ای نوشته شده‌اند،مشخص شود. اهداف این تحقیق به‌طور مشخص عبارتند از: 1-شناسایی مرتبطترین متغیر سؤال‌های خواندن درک مطلب به سبک اف سی ای و تافل 2-بررسی نمرات خانم‌ها و آقایان در بخش‌های خواندن درک مطلب 3-بررسی تأثیر پیشینۀ علمی شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف تست در بخش‌های بعدی روش پژوهش و نتایج به دست‌آمده از آن به اختصار شرح داده می‌شود. نتایج به دست‌آمده(جدول 6)حاکی از آن است که بخش دوم گرامر که عبارات نگارشی را می‌سنجد،مرتبطترین متغیر برای توانایی در تست های خواندن و درک مطلب به شمار می‌رود. معادله(2):سؤال‌های خواندن اف سی ای(متغیر وابسته) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نکتۀ قابل‌توجه در جدول 7 این است که با افزایش یک انحراف معیار در نمرۀ خواندن تافل،0/43 انحراف معیار تغییر در نمرۀ خواندن اف سی ای حاصل می‌شود و با ورود متغیرهای دیگر در مدل در نقش خواندن تافل تفاوت چشمگیری به وجود نمی‌آید. جدول 8:ضریب رگرسیون چندگانه متغییرهایی که در معادله قرار گرفتند (متغبر وابسته:مجموع سؤال‌های خواندن و درک مطلب) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتیجه‌گیری در پژوهش حاضر،پاسخ‌های شرکت‌کنندگان در یک آزمون مهارت مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل عاملی که برای بررسی سازۀ تست انجام شد،نشان داد که بخش‌های مختلف گرامر،لغت و خواندن و درک مطلب سازه مشخص خود را دارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.