Skip to main content
فهرست مقالات

از واژه به مفهوم: اقتباس یا ترجمه ادبی

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 83 تا 96)

کلید واژه های ماشینی : ترجمه، واژه، اقتباس، شکسپیر، مترجم، ادبی، زبان، متن، خواننده، جمله

هر نوشته ادبی در جریان پیام رسانی به خواننده، شیوه بیان ویژه خود را با توجه به صورت های ساختاری و معنایی زبان خود دارد، ولی تعداد بی شماری از این صورت های ساختاری، در گذر از صافی ترجمه، قلب یا تعدیل می شوند، اگر چه غالبا معنا به جای خود باقی می ماند. در ترجمه بسیاری از آثار ادبی، از جمله نوشته های شکسپیر، مترجم در برگردان واژه ها معنا را حفظ می کند، ولی برای حفظ زیبایی کلام نویسنده، همیشه با متن در کشمکش است. نیاز به تغییر عناصری در متن اصلی، برای دستیابی به ترجمه ای مطلوب از آن متن، ناگزیر ترجمه ادبی را با اقتباس ادبی در هم می آمیزد، تا آنجا که هیچ ترجمه زیبایی بدون این اقتباس امکان پذیر نیست. اصالت گرایی لازمه هر ترجمه است، ولی چنانچه بخواهیم قالب هایی را عینا وارد زبان مقصد کنیم، به نظر خواننده ناهنجار و غیر قابل درک جلوه خواهد کرد. از این رو تعدیل زبانی و بلاغی در ترجمه، به نحوی که آسیبی به معنای جمله نرسد، قابل پذیرش است.

خلاصه ماشینی:

"نوزدهم و اوایل قرن بیستم را به انگلیسی ترجمه کرده،معتقد است که در وهلهء اول مخاطب نهایی،یعنی خواننده و جلب رضایت او باید مدنظر مترجم باشد. و به‌خاطر حفظ این سویهء ادبی است که مترجم از ترجمهء لغت به لغت فراتر رفته،به اقتباس‌ برگردان فارسی این جمله چنین است: این جمله در فرانسه ترجمه‌های متعدد دارد که در اینجا ما به سه ترجمهء آن اشاره‌ damer دارد و این همان حسن عاطفی در برابر واژه و مفهوم آن است. واژهء dame و damer به نوعی حفظ کرده است و در ترجمهء سوم نیز باز معنای out به نحوی‌ در یکی از ترجمه‌های معتبر فارسی از هاملت،این جمله به شکل زیر ترجمه شده است: در اینجا نیز به سه ترجمهء فرانسه از این جمله اشاره می‌کنیم: Va te griffer la face;a?ta peur mets du rouge(Jean-Claude Salle?) برو چنگ به چهره بیانداز،ترست را سرخ‌رنگ کن(ژان کلود ساله)ترجمهء 3 جملهء دوم نیز در زبان فرانسه چنین ترجمه شده است: به سختی قابل برگرداندن به زبانی دیگر غیراز زبان خود شکسپیر است. در زبان فرانسه بر گردن این جمله توسط سه مترجم مختلف چنین ترجمه شده است: مترجم فرانسوی زبان این جملهء هملت را چنین ترجمه کرده است: نویسنده است و حتی در زبان مبدأ نیز فهمش دشوار می‌نماید،پس نیاز به توضیح دارد(لدرر، کار مترجم این است که هم درون متن باشد و هم بیرون از آن. همین دلیل است که بسیاری ترجمه‌ها-چنانچه خود مترجم متن را کاملا درک کرده باشد- گویاتر و رساتر از متن اصلی‌اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.