Skip to main content
فهرست مقالات

پایایی و روایی خود ارزیابی و تأثیر توانش زبانی، جنسیت و پیش آگاهی از ابزار سنجش عینی

نویسنده:

ISC (13 صفحه - از 139 تا 151)

کلیدواژه ها :

پایایی ،توانش زبانی ،روایی ،خودارزیابی ،سنجش عینی ،راهبرد فراشناختی ،پیش‌آگاهی از آزمون

کلید واژه های ماشینی : خودارزیابی ، ارزیابی ، پایایی ، زبان ، پایایی خودارزیابی و تأثیر توانش ، زبان‌آموزان ، خودارزیابی و تأثیر توانش زبان ، جنسیت ، آزمون تافل ، اطلاعات

این تحقیق با توجه به اهمیت راهبرد فراشناختی در ابعاد زبان‌آموزی خوداتکا که‌ از مسائل مطروحه در بحث‌های جدید آموزش زبان انگلیسی است.در جهت بررسی‌ روایی و پایایی خودارزیابی و تأثیر توانش زبان،جنسیت و پیش‌آگاهی از سنجش‌ عینی صورت گرفت.در این تحقیق از دو گروه متفاوت آزمودنی استفاده گردید.کلیهء آزمودنی‌ها،توان خود را در زمینه‌های مهارت شنیداری،ساختار زبان و مهارت‌ خواندن بر حسب درصد خود ارزیابی کردند و سپس نتایج خودارزیابی‌ها و نتایج‌ حاصله از آزمون تافل تجزیه و تحلیل آماری شد.نتایج حاصله نشان داد که‌ خودارزیابی از نظر پایایی و روایی قابل قبول است و باید از اهمیت بالایی در آموزش‌ و ارزشیابی برخوردار باشد.ضمنا نتایج نشان داد که توانش زبانی و جنسیت از نظر آماری تأثیری قابل تأمل در روایی و پایایی خودارزیابی ندارند.ولی پیش‌آگاهی از آزمونی که به منظور تطابق خودارزیابی‌ها با نمرات عینی استفاده می‌شود،تأثیر قابل‌ توجهی در روایی خودارزیابی دارد.

خلاصه ماشینی:

"سؤال 2:آیا ارتباطی میان خودارزیابی و توانش زبانی وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال،19 آزمودنی موجود بر اساس انحراف معیار نمرات واقعی خود به سه گروه تقسیم شدند: جدول 3:تقسیم آزمودنی‌ها بر اساس انحراف معیار (به تصویر صفحه مراجعه شود) علت انتخاب 0/5 به عنوان مبنای تقسیم‌بندی بالا بودن انحراف معیار(71/22)بود. یک هفته بعد،از این آزمودنی‌ها آزمون تافل گرفته شد و ضریب پایایی و ضریب روایی‌ خودارزیابی مذکور محاسبه شد که نتایج مربوطه در جدول زیر آمده است: جدول 7:ضریب پایایی و روایی خوارزیابی دانشجویان رشتهء زبان انگلیسی (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌کنید،ضریب روایی در این خودارزیابی که‌ نمایانگر نزدیکی خودارزیابی‌ها با نمرات واقعی آزمودنی‌ها است،از میزان به دست آمده برای‌ گروه اول که از قبل با نوع آزمودنی که از آن‌ها گرفته می‌شد آشنا بودند،پایین‌تر است،ولی در همین شکل،باز هم نسبتا بالا و قابل ملاحظه است. جدول 8:مقایسهء نمرات خودارزیابی دانشجویان زبان انگلیسی با نمرات تافل آن‌ها از طریق‌ t-test (به تصویر صفحه مراجعه شود) اگرچه اختلاف میان خودارزیابی و تافل از نظر آماری معنی‌دار است،ولی فاصلهء بین دو میانگین همچنان پایین است و مانند گروه اول در اینجا نیز آزمودنی‌ها نمرهء خود را از حد واقعی کمی پایین‌تر ولی نزدیک ارزیابی کرده‌اند. از جمله متغیرهایی که‌ می‌توان تأثیر آنها بر پایایی و روایی خودارزیابی را بررسی کرد عبارتند از: 1-فاصلهء زمانی بین خودارزیابی و اجرای یک آزمون استاندارد 2-تأثیر آموزش خودارزیابی 3-تأثیر سن 4-تأثیر سطح سواد در زبان مادری(مثلا دانشجویان در مقابل دانش‌آموزان دبیرستانی) 5-تأثیر رشتهء آموزشی 6-تأثیر فردی که خودارزیابی و آزمون استاندارد را هدایت می‌کند(یعنی آیا این‌که فرد مورد نظر معلم مستقیم آزمودنی‌ها باشد یا شخص ثالثی عهده‌دار انجام آن باشد تأثیری بر نتیجهء حاصله دارد؟) منابع (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود)"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.