Skip to main content
فهرست مقالات

زنان و باز تعریف هویت اجتماعی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (28 صفحه - از 133 تا 160)

کلید واژه های ماشینی : زنان ، هویت ، بازتعریف هویت اجتماعی زنان ، تعریف هویت اجتماعی زنان ، کلیشه‌های جنسیتی ، مقاومت ، سبک زندگی ، اشتغال ، سنتی ، عوامل مورد مطالعه تحصیلات بیشترین

در دهه های اخیر، در اثر گسترش نوگرایی و نوسازی در عرصه جهان، تحولاتی در زمینه های فرهنگی و ساختاری روی داده که سبب دگرگونی نقش های اجتماعی و آگاهی های زنان شده است. افزایش تحصیلات و اشتغال در میان زنان از سویی سبب کاهش مطلوبیت الگوی زن سنتی می شود و از سوی دیگر سبب دشواری در هماهنگ کردن نقش های سنتی با نقش های جدید شده و به بحران هویت زنان منتهی می گردد. تنها راه حل این مساله تعریف هویت اجتماعی زنان توسط خود آن ها است. در پژوهش حاضر عواملی که زنان را به تامل در هویت های سنتی، مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی و باز تعریف هویت اجتماعی قادر می سازد در دو سطح فردی و ساختاری مورد مطالعه قرار گرفته است. روش کمی مورد استفاده در این تحقیق روش پیمایشی بوده است. نتایج این پیمایش نشان می دهد که از میان کل عوامل مورد مطالعه تحصیلات بیشترین تأثیر را در باز تعریف هویت اجتماعی زنان داشته، پس از آن ارزش ها و نگرش ها، سبک زندگی و هویت نقشی مسلط به ترتیب تاثیر بیشتری در بازتعریف هویت اجتماعی زنان داشته اند. به علاوه موقعیت ساختاری در مقایسه با هویت شخصی تاثیر بیشتری بر بازتعریف هویت اجتماعی زنان داشته است. از میان دو عامل اشتغال و تحصیلات، تحصیلات که زنان را به منابع فرهنگی هویت سازی مجهز می کند بیشتر از اشتغال که تأمین کننده استقلال و منابع مادی هویت سازی است بر بازتعریف هویت اجتماعی زنان و مقاومت آن ها در برابر باورهای کلیشه ای مبتنی بر جنسیت تاثیر داشته است.

خلاصه ماشینی:

"{Jپرسش‌های تحقیقJ} پرسش‌های اصلی تحقیق که در پی پاسخگویی به آن بوده‌ایم از این قرار هستند:از میان عوامل جامعه‌شناختی متعدد کدام عوامل نقش بیشتری در تأمل زنان درباره هویت(های) اجتماعی و کلیشه‌ها یا رده‌بندی‌های جنسیتی دارند؟میزان موافقت یا مخالفت زنان با رده‌بندی‌ها و کلیشه‌های جنسیتی آن‌ها متأثر از کدام عوامل اجتماعی است؟آیا منابع فرهنگی یعنی تحصیلات و ارزش‌ها و نگرش‌های جدید زنان را بیشتر به مقاومت در برابر هویت‌ها و رده‌بندی‌های کلیشه‌ای جنسیتی و در نتیجه بازتعریف هویت اجتماعی ترغیب و توانا می‌سازد یا منابع مادی یعنی اشتغال و نتایج استقلال مادی؟ {Jنتایج توصیفیJ} مقاومت زنان در برابر کلیشه‌های جنسیتی:نتایج حاصل از کار پیمایشی نشان داده‌اند که حدود 76 درصد از زنان مورد مطالعه مخالفت و مقاومت زیادی در برابر کلیشه‌های جنسیتی شغلی داشته‌اند. در تحقیق حاضر،مسئلۀ هویت زنان این است که از میان عوامل یادشده در سطح فردی (هویت شخصی)و در سطح ساختاری(موقعیت ساختاری)و از میان منابع فرهنگی و منابع مادی کدام عامل در تأمل زنان در هویت‌های موجود زنانه اعم از سنتی و مدرن و نیز در مقاومت در برابر رده‌بندی‌های کلیشه‌ای جنسیتی و در نهایت بازتعریف هویت اجتماعی زنان سهم بیشتری دارد. در نهایت نتایج کار پیمایشی نشان می‌دهد هرچه سطح تحصیلات زنان مورد مطالعه بالاتر،ارزش و نگرش‌های آن‌ها نوگراتر،هویت نقشی مسلط آن‌ها اجتماعی‌تر و سبک زندگی آن‌ها نوگرایانه‌تر بوده،مخالفت آن‌ها با هویت‌های کلیشه‌ای جنسیتی و در نتیجه بازتعریف هویت اجتماعی در میان آنان بیشتر بوده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.