Skip to main content
فهرست مقالات

سرمایه اجتماعی و نقش آن در تشکل های تولیدی (مطالعه موردی حوزه آبریز کرخه)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (24 صفحه - از 49 تا 72)

کلیدواژه ها :

سرمایه اجتماعی ،بیت ،دانش بومی ،تشکل‌های تولیدی ،نظام‌های بهره‌برداری ،نظام بهره‌برداری عشیره‌ای ،حوزه آبریز کرخه

کلید واژه های ماشینی : سرمایه اجتماعی، روستا، طایفه، تولیدی، بهره‌برداری، اعتماد، هنجار، مشارکت، عشیره‌ای، شبکه‌های

در این مقاله پس از بیان موضوع و مباحث نظری مربوط به سرمایه اجتماعی، در بحث روش شناسی به روش تحقیق و تکنیک ها و ابزار تحقیق، دو نوع جامعه آماری و چگونگی تعیین حجم نمونه اشاره شده، و سپس به بررسی ویژگی های منطقه تحقیق از بعد جمعیت شناختی، توسعه یافتگی، وضعیت فرهنگی و قومیتی و تاثیر آن در تشکل های تولیدی پرداخته شده است. نظام های بهره برداری عشیره ای و ویژگی های آن در سطح بیت و بین بیوتات مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج تحقیق نشان داده که حسن اعتماد در میان اعضای بیت، هنجارهای معامله متقابل در بین اعضا و اعتماد، اطاعت و احترام رهبران محلی نقش مثبت و تاثیرگذاری بر واحد تولیدی بیت در ابعاد تصمیم گیری بهتر، اعمال مدیریت تولید به نحو مطلوب و افزایش میزان مشارکت های تولیدی داشته است. این شعاع اعتماد و سرمایه اجتماعی درون گروهی در سطح بیت همراه با نوع دیگری از روابط و شبکه های بین بیت ها در سطح طایفه باعث شده که سرمایه اجتماعی بین گروهی بستر مناسبی برای برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه ای تشکل های تولیدی در بعد ارشادی، ترویجی، خدماتی از طریق سرمایه اجتماعی بین بیتی در سطح طایفه و بعد مشارکتی و تولیدی از طریق سرمایه اجتماعی درون بیتی فراهم نماید.

خلاصه ماشینی:

"نظام‌های بهره‌برداری عشیره‌ای و ویژگی‌های آن در سطح بیت و بین بیوتات مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج تحقیق نشان داده که حسن‌اعتماد در میان اعضای بیت، هنجارهای معامله متقابل در بین اعضا و اعتماد، اطاعت و احترام رهبران محلی نقش مثبت و تأثیرگذاری بر واحد تولیدی بیت در ابعاد تصمیم‌گیری بهتر، اعمال مدیریت تولید به نحو مطلوب و افزایش میزان مشارکت‌های تولیدی داشته است. حجم نمونه برای جامعه اول از طریق فرمول زیرحجم نمونه- n (به تصویر صفحه مراجعه شود)حجم جامعه- N ضریب اطمینان در سطح 95%- t دقت احتمالی مطلوب- d پیش‌برآورد واریانس- 2S از آن‌جایی که دامنه تغییر نمره امکانات توسعه‌ای از 7/0-تا 33/1 در نوسان بوده است و آبادی‌های برخوردار از نمره امکانات توسعه‌ای منفی(زیر صفر)شامل آبادی‌های زیر 5 خانوار می‌شوند با توجه به ماهیت موضوع این نوع آبادی‌ها از جامعه مورد مطالعه حذف شده‌اند در نتیجه تعداد آبادی‌ها از 207 مورد به 165 روستا تقلیل پیدا کرده است و با طبقه‌بندی آن‌ها در سه گروه با فواصل برابر به لحاظ برخورداری از امکانات توسعه‌ای پایین 7/26 درصد در گروه با امکانات توسعه‌ای متوسط و 9/10 درصد در گروه با امکانات توسعه‌ای بالا قرار گرفته‌اند. بعد از اصلاحات ارضی دهه 1340 روند فروپاشی نظام بهره‌برداری عشیره‌ای و طایفه‌ای در جامعه روستایی مورد بررسی، سرعت گرفت به گونه‌ای که بعد از اصلاحات ارضی در سال 41 تقسیم اراضی تحت تصرف شیوخ در بین زارعین و برخورداری آنان از نسق زراعی در 2/61 درصد از آبادی‌های نمونه دیده می‌شود و سایر تغییرات مانند رونق کشت و کار فردی بر اثر واگذاری زمین به زارعین و کمرنگ شدن نظام بهره‌برداری عشیره‌های با 2/22 درصد و واگذاری اراضی مرغوب به بزرگان طایفه و شیوخ و زمین‌های لم‌یزرع به زارعین با 6/66 درصد در محدوده مورد مطالعه از زمره نتایج این اصلاحات بوده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.