Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثرات پروژه های عمرانی بر رفاه در نقاط روستایی استان فارس

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 73 تا 94)

کلید واژه های ماشینی : بررسی اثرات پروژه‌های عمرانی ، اثر پروژه‌های عمرانی بر رفاه ، خانوار ، رفاه ، پی بررسی اثر پروژه‌های عمرانی ، روستاهای تجربی و کنترل ، تسهیلات ، کشاورزی ، شاخص ، توسعه

این مقاله تحقیقی در پی بررسی اثر پروژه های عمرانی بر رفاه در مناطق روستایی استان فارس است. کانون توجه در این تحقیق خانوارهای روستایی و روستاها بوده است. بنا به ماهیت تحقیق از دو روش پیمایشی و شبه تجربی سود برده شده. بدین صورت که تعدادی روستا به عنوان روستاهای تجربی انتخاب شدند، داده های تحقیق از طریق دو دسته پرسشنامه خانوار (300 پرسشنامه خانوار) و روستا (40 روستای نمونه که 20 روستای آن تجربی و 20 روستا کنترل بوده است) تکمیل گردید. در این تحقیق شش فرضیه مطرح شد. تحلیل این فرضیات تفاوت معناداری بین روستاهای تجربی و کنترل به لحاظ شاخص های متفاوت رفاهی را نشان داده است. پنج فرضیه از شش فرضیه مطرح شده در سطح اطمینان 95 درصد مورد تایید قرار گرفتند و یک فرضیه هم معنادار نشد.

خلاصه ماشینی:

"روستاهای نمونه طرح بررسی اثرات پروژه‌های عمرانی بر رفاه در نقاط روستایی استان فارس (به تصویر صفحه مراجعه شود)یافته‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌ها یافته‌های توصیفی وضعیت تسهیلات عمرانی و زیربنایی در روستاهای تجربی و کنترلاین تسهیلات شامل موارد زیادی می‌شود که در مقایسه می‌توان این طور بیان نمود که وضعیت روستاهای تجربی بسیار بهتر از روستاهای کنترل می‌باشد(رجوع کنید به جدول شماره 2). تعداد خانوارهای دارای صنایع دستی در روستاهای تجربی و کنترلتحلیل استنباطی یافته‌هابرای مشخص کردن تأثیر پروژه‌های عمرانی بر شاخص‌های مختلف اقتصادی-اجتماعی نقاط روستایی و نهایتا بر روی رفاه در این تحقیق بدین صورت عمل شد که در دو دسته روستاهای انتخاب شده شاخص‌های مذکور اندازه‌گیری و سپس با هم مقایسه گردیدند، در صورت وجود تفاوت معنادار بین این دو دسته روستا می‌توانیم نتیجه بگیریم که پروژه‌های عمرانی اجرا شده توانسته است در وضعیت روستاها تحول مثبتی ایجاد کند. T مشاهده شده برابر با 6/7 بود و در سطح اطمینان 99 درصد از T جدول بیشتر بود لذا دو دسته روستا بر این اساس دارای تفاوت معناداری بودند یعنی این‌که میزان رضایت افراد در موارد مختلف در روستاهای تجربی از روستاهای کنترل بیشتر بوده است(فرضیه شماره شش تأیید شد). نتیجه‌گیرینتایج به دست آمده از بررسی تأثیر پروژه‌های عمرانی اجرا شده توسط جهاد سازندگی استان فارس بر رفاه بیانگر این موضوع است که بین روستاهای تجربی که در آن‌ها پروژه‌های عمرانی به‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود)اجرا درآمده و روستاهای کنترل که هیچ پروژه عمرانی در آن‌ها صورت نگرفته است تفاوت معناداری به لحاظ اکثر شاخص‌هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با رفاه خانوار مرتبط می‌باشند وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.