Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر اینترنت بر ارزش های خانواده در بین دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 3 مشهد (در سال 82-83)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (26 صفحه - از 121 تا 146)

اینترنت، پدیده‌ای است که تأثیرات زیادی بر جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی بر جای می‌گذارد.این تحقیق به دنبال بررسی میزان و نوع استفاده از ایترنت و تأثیر آن بر ارزش‌های خانواده است.به منظور بررسی تأثیر اینترنت، از نظریات ارتباط جمعی، پویایی گروه‌ها و کنش ارتباطی هابرماس استفاده شده‌است.این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسش‌نامه در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی ناحیه 3 مشهد در سال تحصیلی 82-83انجام شد.روش نمونه‌گیری خوشه‌ای بوده است وحجم نمونه 403 نفر می‌باشد. نتایج نشان می‌دهندکه 45% دانش‌آموزان از اینترنت استفاده می‌کنند، میانگین میزان استفاده از اینترنت 498 دقیقه در هفته بوده و میزان استفاده از چت با 127 دقیق در هفته بیشترین میانگین را در میان انواع استفاده از اینترنت به خود اختصاص داده است.در تحلیل رگرسیون چند متغیرهه با وارد کردن تمام متغیرها، تأثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده 10% بوده است. همچنین در تحلیل رگرسیون چند متغیره با وارد کردن تمام متغیرها، تأثیر دسترسی به اینترنت بر ارزش‌های خانواده معنی‌دار نشد.

خلاصه ماشینی:

"پس به وسیله ضریب همبستگی تفکیکی پیرسون فرضیاتی که توانستند از آزمون‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود)رد عبور کنند بدین صورت شد(جدول شماره 7):پذیرش در اینترنت با شدت 20/- و سطح معنی‌داری 05/ و بدین معنا است که با ثابت نگه‌داشته شدن بقیه عوامل می‌توان این طور نتیجه‌گیری کرد که هر چه کاربران احساس کنند که در محیط اینترنت بیشتر مورد پذیرش قرار می‌گیرند، ارزش‌های خانوادگی پایین‌تری دارند، متغیر فضای صمیمیت با شدت 19/-و سطح معنی‌داری 05/ از آزمون رد عبور کرد و این به معنای این است که با کنترل بقیه عوامل هر چه دانش‌آموزان کاربر اینترنتی در محیطهای تعاملی اینترنت بیشتر فضای صمیمیت با برقرار کنند ارزش‌های خانوادگی پایین‌تری دارند، فرضیه بعدی که توانست از آزمون رد عبور کند میزان استفاده از چت است که توانست با شدت 17/- و سطح معنی‌داری 5/0 از آزمون رد عبور کند و این به این مفهوم است که میزان استفاده از چت بر ارزش‌های خانواده تأثیر منفی دارد و ایمیل با شدت 22/- و سطح معنی‌داری 01/ و میزان استفاده از اینترنت با شدت 21/- و سطح معنی داری 05/ معنی‌دار شدند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.