Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین سلامت روان، منبع کنترل و شیوه مقابله ای دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر تهران

نویسنده:

ISC (36 صفحه - از 19 تا 54)

کلیدواژه ها :

نوجوانان ،منبع کنترل ،سلامت روان ،شیوه مقابله‌ای

کلید واژه های ماشینی : سلامت روان، منبع کنترل، دانش‌آموزان، شیوه، مقیاس، شیوه مقابله‌ای دانش‌آموزان دختر سال، کل مقیاس‌های آزمون سلامت عمومی، نمرات، مقیاس‌های سلامت روان، پژوهش

هدف:این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین سلامت روان، منبع کنترل و شیوه مقابله‌ای دانش‌آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر تهران انجام شده است.روش:نمونه‌ای که مورد بررسی قرار گرفت شامل 191 دانش‌آموز بودند.جهت انتخاب نمونه پژوهش ابتدا منطقه 7 شهر تهران به جهت انسجام نسبی یافت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی(طبق پیشنهاد اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران)انتخاب شد.سپس از بین مدارس دولتی دخترانه این منطقه، یک دبیرستان به طور تصادفی انتخاب شد.بدین ترتیب کلیه‌ی دانش‌آموزان سال اول مقطع متوسطه دبیرستان مذکور به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.پس از آن پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ( QHG )و پرسشنامه منبع کنترل بر روی نمونه پژوهش(191- N )اجرا و سپس نمرات حاصل از اجرای پرسشنامه‌های مذکور با استفاده از روشهای آماری استباطی(ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یکطرفه‌ AVONA و آزمون‌ t دو گروه مستقل)مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها:نتایج و یافته‌های حاصل نشان داد که بین سلامت روان و شیوه مقابله‌ای و همچنین بین منبع کنترل و شیوه مقابله‌ای رارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.اما بین سلامت روان و منبع کنترل ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد.در ضمن یافته‌های جانبی پژوهش نیز بیانگر این امر است که بین سطح تحصیلات مادر، اشتغال مادر و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با سلامت روان و شیوه مقابله‌ای آنان ارتباط معناداری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"در ضمن یافته‌های جانبی پژوهش نیز بیانگر این امر است که بین سطح تحصیلات مادر، اشتغال مادر و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با سلامت روان و شیوه مقابله‌ای آنان ارتباط معناداری وجود دارد. لازم به توضیح است که پژوهش‌های گوناگونی در مورد ارتباط بین ابعاد مختلف سلامت روان، منبع کنترل و شیوه‌های مقابله‌ای انجام شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود: «اپستین و کموریتا» 3 (1971)به نقل از بیابانگرد(1378)با انجام تحقیقی دریافتند که آزمودنی‌هایی که عزت نفس پایین و متوسط دارند به طور معناداری دارای منبع کنترل درونی در مواجهه با شرایط استرس‌زا بوده و بیشتر از افراد دارای منبع کنترل بیرونی و آنانی که دارای عزت نفس بالا هستند، دارای منبع کنترل درونی می‌باشند. به طور کلی با توجه به یافته‌های فوق دو نکته قابل اهمیت است:نکته اول اینکه بین جمع کل مقیاس‌های آزمون سلامت عمومی با کلیه مقیاسهای‌ A، B، C و D این آزمون، شیوه جسمانی‌سازی مقابله، شیوه هیجانی مقابله، مقابله مسأله مدار و جمع کل مقیاس شیوه‌های مقابله‌ای، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. جدول(5)نشانگر نتایج تحلیل واریانس یکطرفه( AVONA )بین میانگین‌های سطح تحصیلات پدر در سه گروه بی‌سواد و زیر دیپلم، و فوق دیپلم و لیسانس و بالاتر effeheS-1 و مقیاس‌های سلامت روان، منبع کنترل و شیوه مقابله‌ای دانش‌آموزان است، همانگونه که نتایج نشان می‌دهد در نسبت‌ F حاصل از کلیه مقیاس‌ها نسبت معناداری وجود ندارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.