Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ی همدلی مادران و دختران دانش آموز دبیرستانی و اختلالات رفتاری دختران شهر تهران

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 29 تا 58)

کلیدواژه ها :

اختلالات رفتاری ،همدلی ،مادران ،دختران دانش‌آموز دبیرستانی

کلید واژه های ماشینی : دختران، مادران، هم‌دلی مادران و دختران دانش‌آموز، هم‌دلی مادران و دختران، بررسی رابطه‌ی هم‌دلی مادران، رابطه‌ی هم‌دلی مادران و دختران، اختلالات رفتاری دختران، دانش‌آموز دبیرستانی و اختلالات رفتاری، دختران دانش‌آموز دبیرستانی، اختلالات رفتاری دختران نوجوان

موضوع تحقیق حاضر، بررسی رابطه‌ی همدلی مادران و دختران و رابطه‌ی آن با اختلالات رفتاری دختران نوجوان در استان تهران است.زمینه‌ی نظری در این پژوهش، نظریه‌ی جان بالبی روان‌کاو انگلیسی است.او نخستین محققی است که موضوع رابطه‌ی عاطفی مادران و فرزندان را با این دیدگاه مطرح نمود که کیفیت ارتباط اولیه‌ی مراقبین(معمولا مادر)، اثرات دائمی بر ارتباطات، سازگاری و رشد عاطفی در طول زندگی دارد.نمونه‌ی تحقیق حاضر، 441 دانش‌آموز از نواحی آموزشی شهر تهران است که از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ئی، 323دانش‌آموز از دبیرستان‌های دولتی و 118دانش‌آموز از دبیرستان‌های غیرانتفاعی انتخاب شدند.دو پرسش‌نامه در این بررسی استفاده شده‌است:پرسش‌نامه‌ی اول، یک پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته با سه مقیاس تجسم دیدگاه رفتار همدلانه و آشفتگی‌های عاطفی برای سنجش همدلی مادران و دختران، و پرسشنامه‌ی دوم، پرسش‌نامه‌ی اختلالات رفتاری کانرز می‌باشد.آزمون فرضیه‌های تحقیق با نرم‌افزار SSPS و روش‌های آماری هم‌بستگی و t مستقل، نشان داد بین همدلی مادران و دختران رابطه وجود دارد.هم‌چنین همدلی مادران و دختران با اختلالات رفتاری دختران رابطه دارد.بین همدلی مادران و دختران و اختلالات رفتاری دختران در شمال و جنوب شهر تهران به جز اختلال یادگیری تفاوت معنادار دیده‌نشد.هم‌چنین بین همدلی مادران و دختران در مدارس دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنادار دیده‌نشد.نتایج، نشان‌گر تفاوت معنادار اختلالات رفتاری دانش‌آموزان دختر مدارس دولتی و غیر انتفاعی است.

خلاصه ماشینی:

"جدول 4-محاسبه‌ی آزمون‌ t برای مقیاس‌های همدلی مادران در شمال و جنوب تهرانجدول 5-محاسبه‌ی آزمون‌ t برای مقیاس‌های همدلی دختران دانش‌آموز دبیرستانی در شمال و جنوب تهرانجدول 6-محاسبه‌ی آزمون‌ t برای اختلالات رفتاری دختران دانش‌آموز شمال و جنوب تهران(به تصویر صفحه مراجعه شود)نتایج جدول 6 بیان‌گر این نکته است که اختلال‌های رفتاری دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های دولتی شمال و جنوب، جز در اختلال یادگیری(05/0 P ) تفاوت معنادار ندارد، زیرا t محاسبه شده از t جدول در سطح 05/0کوچکتر است، بنابراین فرضیه‌ی سوم اختلالات رفتاری دختران در شمال و جنوب(به جز اختلال یادگیری)تأیید نمی‌شود. (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 10-محاسبه‌ی آزمون‌ t برای همدلی مادران خانه‌دار و شاغلجدول 11-محاسبه‌ی آزمون‌ t برای همدلیجدول 12-محاسبه‌ی آزمون‌ t برای اختلال‌های رفتاری دختران دارای مادر خانه‌دار و شاغل(به تصویر صفحه مراجعه شود)نتایج جدول 13 بیان‌گر این نکته است که همدلی مادران زیر دیپلم و بالای دیپلم از نظر تجسم دیدگاه و توجه همدلانه تفاوت معنادار دارد، زیرا t محاسبه‌شده از t جدول در سطح 05/0بزرگتر است. (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 15-محاسبه‌ی آزمون‌ t برای اختلال‌های رفتاری دختران در رابطه با تحصیلات مادرانبحث و نتیجه‌گیریتجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش حاضر در جدول 1، مؤید این نکته است که بین همدلی مادران و دختران نوجوان دبیرستانی شهر تهران در هر سه مقیاس همدلی(تجسم دیدگاه خود دیگر، توجه همدلانه و آشفتگی‌های عاطفی) هم‌بستگی مثبت و معناداری در سطح 05/0 P وجود دارد که فرضیه‌ی اول تحقیق را تأیید می‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.