Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل مؤثر بر انگیزش دختران روستایی کرمانشاه برای مشارکت در فعالیت های کشاورزی

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 65 تا 84)

کلیدواژه ها :

انگیزش ،مشارکت ،کشاورزی ،جوانان ،دختران روستایی

کلید واژه های ماشینی : انگیزش، کشاورزی، انگیزش دختران روستایی کرمانشاه، انگیزش دختران روستایی، مشارکت، عوامل مؤثر بر انگیزش دختران، شغل، دختران روستایی شهرستان کرمانشاه، مشارکت در فعالیت‌های کشاورزی، میزان مشارکت در امور کشاورزی

کشاورزی یکی از ارکان اساسی اقتصادی ایران است. توسعه ی کشاورزی، بدون توان مندسازی و مدیریت منابع انسانی در این بخش امکان پذیر نیست. یکی از مشکلات بخش کشاورزی در سال های اخیر، مواجهه با پدیده ی پیرگرایی و بالا رفتن متوسط سن کشاورزان است. بنابراین یک چالش اساسی برنامه ریزان کشاورزی، یافتن راه کارهایی برای جذب، آموزش و ورود نیروهای جوان به این بخش است. از آن جا که زنان سال های متمادی نقش های مهمی در بخش کشاورزی ایفا نموده و می نمایند، نمی توان جای گاه آن ها را نادیده انگاشت. یک بخش کشاورزی پویا، باید بتواند از ظرفیت های نیروی انسانی جوان دختر و پسر به طور هم زمان استفاده کند. با توجه به کم علاقه گی جوانان برای پذیرش شغل کشاورزی، این تحقیق با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش دختران روستایی کرمانشاه برای مشارکت در فعالیت های کشاورزی انجام شده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ئی تصادفی، 187 نفر دختر روستایی از 6 بخش و 11 روستای شهرستان انتخاب و با آن ها مصاحبه شد. این بررسی نشان داد که انگیزش دختران روستایی برای مشارکت در فعالیت های کشاورزی در حد متوسط است. بر اساس تحلیل رگرسیون، 21 درصد از تغییرات متغیر وابسته، یعنی انگیزش، توسط 5 متغیر تبیین می شود که مهم ترین آن ها میزان مشارکت در امور کشاورزی است. سطح تحصیلات مادران بر انگیزش دختران تأثیر منفی دارد.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به کم‌علاقگی جوانان برای پذیرش شغل کشاورزی،این تحقیق با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش دختران روستایی کرمانشاه برای مشارکت در فعالیت‌های کشاورزی انجام شده‌است. این بررسی نشان داد که انگیزش دختران روستایی برای مشارکت در فعالیت‌های کشاورزی در حد متوسط است. بنابراین،با توجه به اهمیت انگیزش در تحرک،مسئولیت‌پذیری،سازندگی و توان‌مندسازی، در تحقیق حاضر تلاش شده است تا با الهام از نظریه‌پردازی‌های حوزه‌ی انگیزش،عوامل مؤثر بر انگیزش دختران روستایی کرمانشاه برای مشارکت در فعالیت‌های کشاورزی بررسی شود. در این تحقیق،به منظور انجام بررسی نظام‌مند،براساس مطالعات و تحقیقات پیشین،نظر کارشناسان و تجربه‌ی محقق،فرضیه‌های زیر تدوین شد: 1-بین سن/سواد دختران روستایی و انگیزه‌ی آن‌ها برای مشارکت در فعالیت‌های کشاورزی رابطه وجود دارد. جدول 1-میزان پایایی مقیاس‌های تهیه شده برای سنجش متغیرهای اصلی تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (به تصویر صفحه مراجعه شود) یافته‌ها بر اساس یافته‌ها،میانگین سن پاسخ‌گویان 17/5 سال بود و 62 درصد از آنها بعد از گرفتن مدرک پنجم ابتدایی ترک تحصیل کرده بودند. جدول 5-متغیرهای مؤثر بر انگیزش دختران روستایی برای مشارکت در فعالیت‌های کشاورزی بر اساس تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام (به تصویر صفحه مراجعه شود) ضریب همبستگی چندگانه )R( در این تحلیل رگرسیونی،برابر 0/46،و ضریب تعیین )2R( برابر با 0/21 است. جدول 6-ضریب همبستگی چندگانه و ضریب تعیین متغیرهای پیش‌بین و انگیزش دختران برای مشارکت در فعالیتهای کشاورزی (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس جدول 6،از بین متغیرهای مستقل یا پیش‌بین موردنظر،متغیر تعداد پسر خانواده،میزان واریانس تبیین‌شده و توسط متغیرهای مستقل دیگر را صرفا یک درصد افزایش می‌دهد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.