Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشوئی والدین و بروز اختلالات رفتاری دختران

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 123 تا 148)

کلیدواژه ها :

رضایت زناشویی والدین ،اختلال رفتاری دختران

کلید واژه های ماشینی : میزان رضایت زناشوئی والدین، رضایت زناشوئی والدین و بروز، بروز اختلالات رفتاری دختران، اختلالات رفتاری، زن، والدین، کودکان، والدین و بروز اختلالات، اختلالات رفتاری کودکان، پژوهش

این پژوهش به بررسی رابطه بین رضایت زناشوئی والدین و بروز اختلالات رفتاری دختران می پردازد. هدف از اجرای این پژوهش آن است که مشخص نماید آیا بین رضایت زناشوئی والدین و بروز اختلالات رفتاری دختران رابطه ی معناداری وجود دارد یا خیر؟ جامعه ی آماری این تحقیق، همه ی دانش آموزان دختر ابتدایی نواحی پیچ گانه ی آموزش و پرورش شهرستان اصفهان و والدین آن ها هستند. نمونه ی مورد بررسی در این پژوهش، صد نفر دختر دارای اختلال و فاقد اختلال و والدین آن ها است که در سطح 5 ناحیه ی استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده ی تحقیق با توجه به ضریب هم بستگی پیرسون و تحلیل واریانس و رگرسیون چندمتغیره، نشان می دهد که بین رضایت زناشوئی والدین و بروز اختلالات رفتاری دختران رابطه ئی معنادار وجود دارد، ولی بین میزان رضایت والدین و تحصیلات آنان رابطه ی معنادار وجود ندارد. اما بین تفاهم در فرزندپروری با اختلالات رفتاری دختران رابطه ی معنادار وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"به همین منظور،محققان در این پژوهش فرضیه‌های زیر را بررسی کرده‌اند: 1-بین میزان رضایت زناشوئی والدین و بروز اختلالات رفتاری دختران رابطه‌ی معنادار وجود دارد. nigfarpS&oodaG P} یافته‌های پژوهش همان‌طور که در جدول 1 می‌توان دید،فرضیه‌ی نخست تأیید می‌شود،یعنی بین میزان رضایت زناشوئی والدین و بروز اختلالات رفتاری کودکان در سطح 10/0<P رابطه‌ی معنادار وجود دارد. جدول 1-ضریب هم‌بستگی رضایت زناشوئی والدین و بروز اختلال رفتاری کودکان (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج بررسی بنی‌اسدی(1375)روشن‌گر این مطلب است که بین میزان رضایت از زندگی زناشوئی و تصمیم‌گیری در مورد مسائل مشترک زناشوئی، امور مالی،رابطه‌ی جنسی،ارتباط روانی،اعتقادات مذهبی و فرزندپروری رابطه‌ی معنادار وجود دارد. جدول 8-تحلیل واریانس چندمتغیری مقایسه‌ی میانگین نمرات اختلالات رفتاری کودکان رضایت زناشوئی،تفاهم در فرزندپروری،آشفتگی خانواده،ارتباط زوجین با توجه به جنسیت،گروه اختلال رفتاری و فاقد اختلال رفتاری کودکان و سطح تحصیلات (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث در نتایج این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رضایت زناشوئی والدین و بروز اختلالات رفتاری کودکان صورت گرفت. تجزیه و تحلیل یافته‌های مربوط به فرضیۀ فرعی نخست نشان می‌دهد که بین میزان رضایت زناشوئی والدین و بروز بیش فعالی همراه با اختلال توجه )DHDA( دختران در سطح 300/0 P رابطۀ معنادار وجود دارد. تجزیه و تحلیل یافته‌های مربوط به فرضیۀ دوم فرعی این پژوهش نشان می‌دهد که بین میزان رضایت زناشویی والدین با بروز اختلال ضدیت و نافرمانی دختران در سطح 500/0 P رابطۀ معنادار وجود دارد. تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهشی فرضیه‌ی فرعی ششم این تحقیق نشان داد که بین میزان رضایت زناشوئی والدین و بروز اختلالات درخودماندگی دختران در سطح 001/0 P رابطه‌ی معنادار وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.