Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های زنده گی بر دختران نوجوان مناطق محروم کشور در اردوهای تابستانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 129 تا 148)

کلیدواژه ها :

سلامت روانی ،مهارت های زنده گی ،اختلال های عاطفی ،اختلال های ارتباطی

کلید واژه های ماشینی : بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت ، نوجوانان ، آموزش ، میزان اثربخشی آموزش مهارت‌ها زنده‌گی ، آزمون ، آزمون ، دختران ، آموزش مهارت‌های زنده‌گی ، مرحله پس‌آزمون وضعیت رفتاری دانش‌آموزان ، پژوهش

طرح کلی این پژوهش از نوع پس آزمون – پیش آزمون با یک گروه و پس رویدادی به لحاظ بررسی وضعیت رفتاری گروه ها است. در این پژوهش برای بررسی اختلال های رفتاری در آزمودنی ها، مقیاس ارزش یابی رفتاری راتر (فرم آموزگاران) به کار آمده است. این آزمون از روایی و اعتباری نسبتا بالا برخوردار است. نخست 86 آزمودنی ها به طور تصادفی برگزیده شدند و در مرحله ی پیش آزمون از طریق مربیان مورد مشاهده قرار گرفتند. سپس برای بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های زندگی، مهارت هایی چون حل مسئله، تصمیم گیری، تفکر انتقادی و خلاق، چه گونه گی بهداشت جسم و روان، مهارت های میان فردی و ارتباطی به شیوه ی آموزش مستقیم به مربیان و به شیوه های غیر مستقیم (یادگیری مشارکتی، بازی های تربیتی، بارش فکری، ایفای نقش، بحث و گفت و گو، کار در گروه های کوچک، الگوی افزایش آگاهی، کندوکاو گروهی، نمایش، پرسش و پاسخ آموزش مستقیم – عملی، و مسئولیت های اردویی) به دانش آموزان دختر در اردوگاه ها آموخته شد. آزمودنی ها در مرحله ی پس آزمون دوباره ارزش یابی شدند. یافته ها نشان داد که میانگین نمره های پس آزمون نسبت به میانگین نمره های پیش آزمون به گونه ئی معنادار کم تر است که این به معنای اثربخشی آموزش مهارت های زنده گی در بهبود وضعیت رفتاری نوجوانان است. هم چنین تفاوتی معنادار در وضعیت رفتاری نوجوانان در پایه های گوناگون تحصیلی دیده می شود که این تفاوت در مرحله ی پیش آزمون نشان می دهد که نوجوانان پایه ی دوم و سوم راهنمایی مشکلات رفتاری بیش تری دارند؛ در حالی که در مرحله پس آزمون وضعیت رفتاری دانش آموزان پایه های یکم و دوم راهنمایی نسبت به نوجوانان پایه سوم راهنمایی بهبود بیش تری داشته است. به سخن دیگر، آموزش ها در گروه های سنی پایین تر موثرتر است.

خلاصه ماشینی:

"بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت‌ها زنده‌گی بر دختران نوجوان مناطق محروم کشور در اردوهای تابستانی دکتر فریده حمیدی مربی و مشاور کلینیکی،دانشگاه شهید رجایی چکیده {IBطرح کلی این پژوهش از نوع پس‌آزمون-پیش‌آزمون با یک گروه و پس رویدادی به لحاظ بررسی وضعیت رفتاری گروه‌ها است. سپس برای بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت‌های زنده‌گی،مهارت‌هایی چون حل مسئله،تصمیم‌گیری،تفکر انتقادی و خلاق،چه‌گونه‌گی بهداشت جسم و روان،مهارت‌های میان فردی و ارتباطی به شیوه‌ی آموزشی مستقیم به مربیان و شیوه‌های غیرمستقیم(یادگیری مشارکتی،بازی‌های تربیتی،بارش فکری،ایفای نقش،بحث و گفت‌وگو،کار در گروه‌های کوچک،الگوی افرایش آگاهی،کندوکاو گروهی،نمایش،پرسش و پاسخ آموزش مستقیم-عملی،و مسئولیت‌های اردویی)به دانش‌آموزان دختر در اردوگاه‌ها آزمودنی‌ها در مرحله‌ی پس‌آزمون دوباره ارزش‌یابی شدند. یافته‌ها نشان داد که میاگین پس‌آزمون نسبت به میانگین نمره‌های پیش‌آزمون به گونه‌ئی معنادار کم‌تر است که این به معنای اثربخشی آموزش مهارت‌های زنده‌گی در بهبود وضعیت رفتاری نوجوانان است. جدول 4-شاخص‌های توصیفی نمره‌های اختلال‌های عاطفی دختران در مراحل پیش‌آزمون-پس‌آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود) برای بررسی معناداری تفاوت میانگین‌های نمره‌های اختلال‌ها که از 86 آزمودنی تنها در 15 نفر از آنان دیده شد،آزمون t هم‌بسته به کار رفت. جدول 3-شاخص‌های توصیفی نمره‌های اختلال‌های ارتباطی دختران در مراحل پیش‌آزمون-پس‌آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود) برای بررسی معناداری تفاوت میانگین‌های نمره‌های این اختلال‌ها که از 86 آزمودنی تنها در 15 نفر از آنان دیده شد،آزمون t هم‌بسته به کار رفت. جدول 7-نتایج آزمون t هم‌بسته برای میانگین نمره‌های اختلال‌های ارتباطی دختران در مراحل پیش‌آزمون-پس‌آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود) فرضیه‌ی 4-رفتارهای دختران نوجوانان پایه‌ها مختلف تحصیلی در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون با هم تفاوتی معنادار دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.