Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر فن آوری اطلاعات بر اشتغال زنان بررسی مقطعی بین کشوری

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 23 تا 36)

کلیدواژه ها :

فن‌آوری اطلاعات ،اشتغال کمی و کیفی زنان ،نمایه‌های دست‌یابی به فن‌آوری

کلید واژه های ماشینی : فن‌آوری اطلاعات بر اشتغال زنان ، تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر اشتغال ، فن‌آوری اطلاعات ، زنان ، فن‌آوری ، فن‌آوری اطلاعات بر درآمد زنان ، فن‌آوری اطلاعات تأثیری معنادار ، نرخ فعالیت اقتصادی زنان ، نمایه‌های ، تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر درآمد

در این نوشتار اثر فن‌آوری و به‌ویژه فن‌آوری اطلاعات بر اشتغال زنان با به کارگیری داده‌های مقطعی بین کشوری بررسی می‌شود.سپس دو گروه از کشورها، ایران(کاربران پویا و واپسین‌ها)با کشورهای دیگر(رهبران و رهبران بالقوه)مقایسه خواهد شد.برای این کار آزمون‌های رگرسیون خطی و غیرخطی به کار گرفته شده است.متغیرهای مستقل آزمون نوآوری در فن‌آوری، نوآوری‌های تازه(فن‌آوری اطلاعات)، نوآوری‌های پیشین، و مهارتهای انسانی، و متغیرهای وابسته‌ی آزمون نیز نرخ فعالیت اقتصادی، درآمد، و افزایش توان‌مندی زنان است. داده‌های پژوهش از آمارهای آمده در گزارش توسعه‌ی انسانی 2001 گرد آمده است.یافته‌ها نشان می‌دهد که فن‌آوری اطلاعات تأثیری معنادار بر نرخ فعالیت اقتصادی زنان نداشته است، اما تأثیر آن بر میزان درآمد و افزایش توان‌مندی آنان معنادار بوده است؛با این تفاوت که تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر درآمد زنان در کوتاه مدت مثبت است و سپس با گذشت زمان کاهش می‌یابد.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌ها نشان می‌دهد که فن‌آوری اطلاعات تأثیری معنادار بر نرخ فعالیت اقتصادی زنان نداشته است، اما تأثیر آن بر میزان درآمد و افزایش توان‌مندی آنان معنادار بوده است؛با این تفاوت که تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر درآمد زنان در کوتاه مدت مثبت است و سپس با گذشت زمان کاهش می‌یابد. این نمایه میانگین وزنی سه نمایه‌ی مشارکت سیاسی، مشارکت اقتصادی، و توان تصمیم‌گیری و کنترل بر منابع اقتصادی است(برنامه‌ی توسعه‌ی ملل متحد، 2001:246) فرضیه‌های پژوهش برای بررسی اثر پیش‌رفت فن‌آوری بر اشتغال کمی و کیفی زنان، فرضیه‌هایی زیر آزموده شده است: -نمایه‌های دست‌یابی به فن‌آوری هم‌بسته‌گی مثبت و معناداری با نرخ فعالیت اقتصادی زنان دارد. serauqS tsaeL yranidrO (به تصویر صفحه مراجعه شود) {یافته‌های پژوهش در این بخش الگوهای مقطعی نمایه‌های فن‌آوری و اشتغال کمی و کیفی زنان(نرخ فعالیت اقتصادی زنان، درآمد زنان، افزایش توان‌مندی زنان)بررسی می‌شود. یافته‌ها نشان داد که تأثیر همه‌ی نمایه‌های فن‌آوری بر درآمد زنان مثبت است؛با این تفاوت که رابطه‌ی دو نمایه‌ی نوآوری فن‌آوری و نوآوری‌های تازه غیرخطی است و تأثیر آن‌ها با گذشت زمان کاهش می‌یابد؛در حالی که دو نمایه‌ی گسترش نوآوری‌های پیشین و مهارت‌های انسانی از رابطه‌ئی خطی پیروی می‌کنند. نتیجه‌گیری در این پژوهش، اثر دست‌رسی به فن‌آوری و سازه‌های آن، یعنی نمایه‌های گسترش فن‌آوری‌های نو(دست‌رسی به اینترنت)، گسترش فن‌آوری‌های پیشین(دست‌رسی به تلفن و برق)، نوآوری در فن‌آوری، و مهارت‌های انسانی(میانگین سال‌های تحصیلی و درصد دانش‌جویان رشته‌های علوم به کل دانش‌جویان)، بر نرخ فعالیت اقتصادی، درآمد، و افزایش توان‌مندی زنان، با به کارگیری داده‌های مقطعی 72 کشور جهان که آمارهای‌شان در زمینه‌ی فن‌آوری‌اطلاعات در دست‌رس بود، بررسی شد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.