Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین رویکردهای غالب روش شناختی پژوهش فلسفه تعلیم و تربیت در ایران و توصیف روش شناختی رساله های دکتری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 119 تا 132)

کلید واژه های ماشینی : فلسفه تعلیم و تربیت ، تبیین رویکردهای غالب روش‌شناختی ، رویکردهای غالب روش‌شناختی پژوهش ، پژوهش فلسفه تعلیم و تربیت ، روش‌شناختی پژوهش فلسفه ، روش‌شناختی ، رساله‌های دکتری فلسفه تعلیم ، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ، ایران و توصیف روش‌شناختی ، رویکرد استنتاجی و رویکرد تحلیلی

مقاله حاضر با عنوان «تبیین رویکردهای غالب روش شناختی پژوهش در حوزه ی فلسفه ی تعلیم و تربیت، و نیز تحلیل روش شناختی رساله های دکتری در کشور ایران» به تبیین رویکردهای غالب(رویکرد استنتاجی و رویکرد تحلیلی)از زوایای: الف) تعریف فلسفه ی تعلیم و تربیت، اهداف و وظایف آن از منظر هر رویکرد، ب) مراحل دستیابی به دانش، ج) ارائه ی شاخص هایی که معرف و نمایانگر این رویکردها باشد، و د)چگونگی مراحل مختلف تحقیق با توجه به رویکردهای مربوطه، به لحاظ روش شناختی پرداخته است. پس از بررسی رساله های فلسفه تعلیم و تربیت انجام شده در ایران، طی سال های 85-75، رویکرد تحلیلی و رویکرد استنتاجی به عنوان رویکردهای رایج و غالب روش شناختی پژوهش در این حوزه شناخته شد. بدین سان یک چارچوب نظری حاصل می شود که خود، زمینه ای جهت توصیف و تحلیل روش شناختی رساله های دکتری فلسفه ی تعلیم و تربیت انجام شده در ایران فراهم می نماید. بنابراین وضعیت موجود روش شناختی در حوزه مذکور به ترسیم و نقد کشیده می شود.

خلاصه ماشینی:

"سوال‌های اصلی قابلطرح در این مقاله عبارتند از: 1)چه تعریفی برای فلسفه تعلیم و تربیت،هدف‌ها و وظایف آن از منظر رویکرد استنتاجی و رویکردتحلیلی می‌توان ارائه داد؟ 2)هر یک از رویکردهای فوق برای رسیدن به دانش معتبر چه روش‌هایی را پیشنهاد می‌کنند؟ 3)هر یک از رویکردهای مذکور دارای چه مشخصاتی هستند؟ 4)هر یک از رویکردهای استنتاجی و تحلیلی در مراحل مختلف تحقیق دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟ 5)به لحاظ روش‌شناختی،وضعیت موجود رساله‌های دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ایران چگونه است؟ {o(1). به طور کلی،باید گفت که رویکرد استنتاج در فلسفه تعلیم وتربیت بر این فرض مبتنی است که می‌توان در پرتو نظریه‌های کلی و انتزاعی معرفت‌شناسانه،متافزیکی واخلاقی دیدگاه‌ها و مکاتب فلسفی،رهنمودهای اساسی منطقی را در قالب آموزه‌های تربیتی استنباط واستخراج رکد(رهنما،1389). (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) شاخص‌هایی برای رویکرد استنتاجی و تحلیلی در مراحل مختلف تحقیق چنانکه در جدول(2)ملاحظه می‌شود،با نظر به مشخصه‌های به دست آمده برای رویکرداستنتاجی و تحلیلی،مراحل مختلف تحقیق در فلسفه تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار گرفت. (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) وضعیت روش‌شناختی موجود رساله‌های دکتری ایران در این پژوهش،با نظ به رویکردهای استنتاجی و تحلیلی،وضعیت موجود روش‌شناختی تحقیقاتانجام شده در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از توصیف وتحلیل روش‌شناسی رساله‌های دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ایران(1385-1375)به شرح زیر می‌باشد: یکی از نکات قابل ملاحظه در روش‌شناسی رساله‌های مورد مطالعه این است که موضوع و عنوانتحقیق به یک رویکرد خاص،به طور مثال،رویکرد تحلیلی اشاره دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.