Skip to main content
فهرست مقالات

منصب خلیفة الخلفا در دوره صفوی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : منصب خلیفة الخلفا ، منصب خلیفة الخلفا در دوره ، خلیفة الخلفا در دوره صفوی ، صفوی ، خلیفة الخلفا ، منصب ، خلافت ، دوره صفوی ، صوفیان ، شاه

خلاصه ماشینی:

"و این معنی‌ علاوه سایر خدمات و جانفشانیهای سابق مشار الیه گشته باسم قاسم خلیفه والد او شرف صدور یافته ابرار و[ناخوانا]استدعا نموده که‌ خلافت مزبور بدستور والد بمشار الیه شفقت شود ایجابا لمسؤوله و انجاحا خلافت محال و جماعت مزبوره و لوازم امر خلافت را بدستور معمول قدیم بر ظهور ارادت و حسن عقیدت و دولتخواهی او و جانفشانی آبا و اجداد خلافت پناه مشار الیه به او شفقت و مرحمت فرموده ارزانی داشتیم که طالبان خود را کماکان بعد از تحقیق حال و تنقیح‌55استحقاق و استمهال‌56بتاج و هاج‌57 سرافراز نموده ایشان را بولایتی‌[ناخوانا]و[ناخوانا]و جمیع مفروضات و مسنونات‌58عبادات و طهور و اغتسال و اقامت صلوات‌ خمس و اداء زکوات و خمس و صوم شهر رمضان و حج بیت الحرام و عمره و زیارت مدینه طیبه‌[ناخوانا]و ایتاء حق یوم الحصاد59، و ماعون‌60،حق معلوم للسائل و المحروم،و اصطناع‌61معروف،و اطعام طعام،و قرض حسن و صله ارحام و عدل و احسان و توفیه مکیال‌62و میزان و بر والدین و دوام اذکار و قیام لیل و صیام نهار و مکارم اخلاق و محاسن اطوار و سایر طاعات و عبادات، ترغیب و تحریض،و از محرمات افعال و منهیات اقوال و شر بالله و انکار ما انزل الله و حق‌[ناخوانا:آل رسول‌]الله و قتل ناحق و اکل‌ میته و دم و لحم خنزیر و سایر ما فی الایه الشریفه و مال ایتام و قذف محصنات‌63و شرب خمور و مسکرات و ارتکاب سرقه و میسر64و لواطه و زنا و ربا و ریا و اقسام حرام و یاس من روح الله و امن لمکر الله و سحر و عقوق‌65و یمین غموس‌66و نقض‌ عهد و خلف وعد و منع زکوة و ماعون و ترک صلوة و ما فرض الله و نکاح امهات و سایر من فی الایة المقدسه و رؤیت عورات اجنبیه و کتمان شهادت و شهادت زور و تصرف مال غیر و کذب مطلق و کذب علی الله و علی حجج الله و غیبت و بهتان و تکذیب‌[ناخوانا:انبیاء] و حجود67[ناخوانا:اوصیاء علیهم صلوات الله و التحایا]و رکوب‌68 «فواحش ما ظهر منها و ما بطن» [قرآن:اعراف/33]و تطفیف‌ کیل‌69و حیف وصیت‌70و خدعه و خیانت و لهو و لغو و تزمیر71مزامیر72و معارف و فحشا و منکر و بغی و انتهاک‌73 معاصی و اصرار صغایر74و سایر ما یکون من هذا القبیل،منع و زجر نماید و در جمیع امور متابعت شریعت غراء[ناخوانا:نبوی‌]و ملت‌ زهرا[ناخوانا:اثنی عشری‌]نموده طریق سلوک مشایخ عظام سلسله مقدسه مصطفوی را شعار خود سازد سبیل طالبان خلافت پناه‌ مشار الیه آنکه او را خلیفه خود و نصب کرده نواب همایون ما دانسته بدستور پدران اطاعت و متابعت شرعی و حسابی مومی الیه بجا آورند و از سخن و صلاح حسابی او بیرون نرفته اوامر و نواهی مشروعه او را مطیع و منقاد باشند و احدی از خلیفه‌ها در میان طالبان‌ قدیمی خلاف پناه مومی الیه مدخل ننموده بمشار الیه متعلق دانند بعهده حکام و تیولداران و داروغکان ولایت مذکوره که در[ا]ین باب‌ امداد خلیفه مزبور بتقدیم رسانیده اعزاز و احترام خلیفه مزبور را لازم ندانند و هرساله شجره مجدد طلب ندارند و در عهده شناسند تحریرا فی شهر ربیع الاول 1099."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.