Skip to main content
فهرست مقالات

مقاله پژوهشی: سردرد مزمن به دنبال ضربه به سر: مشکل پزشکی - مشکل قانونی

نویسنده:

(5 صفحه - از 7 تا 11)

زمینه و هدف: هدف از این مقاله بررسی تظاهرات بالینی و علل سردرد مزمن بدنبال ضربه به سر می باشد. علت، نحوه درمان و جنبه های قانونی این نوع سردرد هنوز مشخص نیست. برخی مطالعات بر جنبه های روانپزشکی در ایجاد این سردرد اشاره کرده، ولی مطالعات دیگر اساس جسمانی را پذیرفته اند. این مطالعه با توجه به پیچیدگی های بالینی و مشکلات قانونی حاصله و با عنایت به شیوع زیاد ضربات سر در ایران و همچنین محدود بودن مطالعات بالینی در این زمینه انجام شد. روش بررسی: این مطالعه طی مدت حدود 5/2 سال در درمانگاه های مغز و اعصاب و روانپزشکی بیمارستان های قائم و ابن سینا مشهد انجام شد. بیماران شامل افراد با شکایت ضربه به سر و سردرد بودند و براساس معیارهای انجمن بین المللی سردرد - ویرایش دوم - تشخیص سردرد مزمن بدنبال ضربه مطرح شده بود. یافته ها: در بررسی انجام شده 79 بیمار معیارهای سردرد مزمن بدنبال ضربه سر را داشتند. 56% بیماران زن بودند و سن متوسط بیماران در زمان مراجعه 32 سال بود. سردرد رابطه معکوس با شدت ضربه داشت. 62 بیمار جهت پیگیری طولانی مراجعه کردند. 55% این افراد پاسخ درمانی خوبی نداشتند و در نهایت حاضر به پیگیری تکمیلی نشدند. 10 بیمار از طرف مراجع ذیصلاح قانونی معرفی شده بودند که در 4 نفر معیارهای سردرد مزمن به دنبال ضربه وجود داشت. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نتایج مشابه با سایر مطالعات انجام گرفته در این زمینه را نشان داد. سردرد به دنبال ضربه به سر در اکثر موارد با ضربه شدید همراه نبود؛ و به نظر می رسد آسیب درحد میکروسکوپی و روابط بین سلولی ایجاد شده بود. تعیین جایگاه های علمی و از طرف دیگر ضوابط قانونی دراین نوع سردرد مهم و انجام کارآزمایشی بالینی توصیه می گردد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.