Skip to main content
فهرست مقالات

نقدی بر دیدگاه برنامه دوم توسعه، سیاست خصوصی سازی

نویسنده:

(6 صفحه - از 78 تا 83)

خلاصه ماشینی:

"به این نکته نیز باید اشاره کرد که همیشه عده‌ای صرفا به سود خویشمی‌اندیشیده‌اند و پروای زیان وارده به دیگران،به محیط زیست و اجتماع رانداشته‌اند؛در جوامع سرمایه داری این سود شخصی پرستی یک اصل @تحت تأثیر عوامل گوناگون از جمله اندیشه‌ها چپ دررابطه با استثمار،بی‌ثباتی حکومتها،ادارۀ جامعه به صورتروزمره و خود کامه و در نتیجه،برخورد سیاسی با همۀ پدیده‌هاحتی مقولۀ کار و بازدهی آن،مقایسۀ ایران با دیگر جوامع،تورم،ضعف مدیریت رابطه‌ای،اهمیت یافتن نفع شخصیبعنوان بالاترین ارزش برای بسیاری افراد،و بالاخره وجوددرآمد نفت،در طول چند دهۀ گذشته شرایطی در جامعه پدیدآمد که بطور کلی منزلت و ارزش کار را کاهش داد. آگاهی عمومیلازم در این باره وجود ندارد که این درآمد کی پایان می‌یابد و در صورت پایانیافتن آن،ادارۀ اقتصاد کشوری که سالانه برابر تولید ناخالص ملی‌اش ازآن تغذیه می‌کند،چگونه ممکن خواهد بود؛یا اینکه مردمی که بخش قابلتوجهی از آنان(که خود نمونه و الگو برای دیگران قرار گرفته‌اند)بطور عمدهاز راه ارث پدری(درآمد نفت)زندگی می‌کنند و فرهنگ کار و مصرف خودرا بر آن پایه قرار داده‌اند،چگونه بدون چنین امکانی در آینده زندگی خواهندکرد؟و آیا قادر به دگرگون کردن دوبارۀ فرهنگ کار و مصرف خویشمی‌شوند؟و اگر چنین امری ممکن است که مسلما ناممکن نیست،به چهبهایی برای یک ملت تمام می‌شود،آنهم در شرایطی که ثروتمندان و صاحبانمهارتهای بالا عمدتا از کشور مهاجرت کرده‌اند و نوعی سرزمین سوختهبرای بیش از صد میلیون نفر جمعیت باقی گذاشته‌اند؟وجود این ذهنیت نیزاز موانع مهم بازار رقابتی است،زیرا تقریبا همه انتظار دریافت سهم خود را ازنفت بی‌پرداخت چیزی یا انجام دادن کاری دارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.