Skip to main content
فهرست مقالات

روابط بین الملل از ورای منشور جغرافیا

نویسنده:

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : سیاسی ، جغرافیای سیاسی ، راتزل ، آلمان ، فضائی ، روابط بین‌الملل ، عراق ، اقتصادی ، قدرت ، بازیگران

خلاصه ماشینی:

"امروز با گذشت یک قرن از اولین نظریه‌های ژئوپلیتیکی،ما باردیگر می‌پرسیم که آیا جغرافیای سیاسی توانائی ایجاد بینش در مسائلخارجی بین المللی را دارد؟نویسندگان فصول مختلف این کتاب به اینپرسش پاسخ مثبت می‌دهند و با ارائۀ مثالهای متعددی که از تحقیقات آنهابرمی‌آید نظر خود را به اثبات می‌رسانند. » با وجود تمام آنچه طی قرن گذشته در سراسر کرۀ زمین اتفاق افتاده،ماهنوز ما بسیاری از همان مسئل دست به گریبان هستیم که مورد خطاب«راتزل»و«میکندر»بود-چگونه دولتها ظهور می‌کنند،باقی می‌مانند،توسعهمی‌یابند و به قدرت اقتصادی و سیاسی می‌رسند؟بعنوان مقال،«پال کندی»در کتابش تحت عنوان«ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ»در واقع همانفرآیندهای تغییر را،منتهی در مقایسی وسیع که در بر گیرندۀ قاره‌ها و قرنهازمان است مورد بررسی قرار می‌دهد. فصول مختلف این کتاب،بالاترین سطح در این سلسله مراتب یعنیصحنۀ بین الملل را در بر گیرندۀ تمامی دولتهای مستقل کنونی و برخیمناطق و فضاهای متفرقه در میان آنهاست-چون واتیکن،اقیانوس‌ها و قارۀجنوبگان-در کانون توجه خود قرار داده است. به همیندلیل،دو نفز از دبیر کل‌های اخیر سازمان ملل آشکارا پرسیده‌اند که آیا زمانحاکمیت مطلق و انحصاری سپری شده است؟ظاهرا حتی قوانین قدیمیرفتار بین الملل هم بطور جدی مورد چالش قرار داد و به یک سلسله فرآیندهایپویای بین المللی توجه کرد در آنها قوانین در حال تغییر است. &%08903ESEG089G% جغرافیای سیاسی بین المللی جدید،خواه آن را زئوپلیتیک بنامیم یاژئوپلی نومیک،باید در بر گیرندۀ سه جزء مهم باشد:پی بندهای تئوریکی مربوطبه قدرت و کنترل فضا،بازیگران در حال تعامل نظام جهانی که در آن توزیعفضائی قدرت در حال تغییر است،و بالاخره مسائل مهم جغرافیائی که موردخطاب این بازیگران است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.