Skip to main content
فهرست مقالات

علم اقتصاد دفاع؛ گذشته و حال (2)

نویسنده:

(6 صفحه - از 114 تا 119)

کلید واژه های ماشینی : اقتصاد، جنگ، علم اقتصاد دفاع، امنیت ملی، کینز، هزینه، ملی، تحلیل، جنگ جهانی، بیکاری

خلاصه ماشینی:

"{UU}علم اقتصادی دفاع؛گذشته و حال جسین دری نوگورانی از دانشگاه امام حسین(ع)بخش دوم پیشگفتار همانگونه که در بخش گذشته یاد آور شدیم،با اوج گرفتن درگیری‌ها وانقلاب تکنولوژیک که در ارتباط متقابل با دگرگونی وسعت و شدت وابزارهای جنگ بوده است،و همچنین با تحمیل شدن روز افزونمحدودیت‌ها و اهداف و ابزارهای اقتصادی در پیشبرد درگیریها،تحلیلاقتصادی دفاع و جنگ(با تمایزی که بین آنها قائل هستیم)و امنیت ملی،به عنوان شاخۀ نسبتا جدیدی در برسی‌های اقتصادی مطرح شده است؛بویژه که فعالیت‌های دفاعی در مواردی به عنوان رقیب و در برخی موارددیگر،به عنوان یاری دهندۀ فعالیتهای غیر دفاعی قلمداد شده و در دنیایعینیت نیز اثرات متفاویت از خود بروز داده است. در همین رابطه،طبقبرخی برآوردها،در فاصلۀ سالهای 1941 و 1945،از مجموع تولید صنعتیایالات متحده آمریکا سهم میانگین تولیدات نظامی،برابر 6/6% بوده است(فرامرزیان،89) جنگ جهانی دوم بیش از پیش مؤید این واقعیت گردید که موفقیت درجنگ نوین،تا اندازۀ بسیار زیادی،به کمیت و کیفیت منابع اقتصادی و نیز بهسطح کارآئی و سرعت بسیج نیروها و تدارک تجهیزات جنگی و مهمات براینیروهای درگیر در جنگ بستگی دارد. در این مسیر،به کاربردهای اقتصادی خرد،نقش کم اهمیت‌تری نسبت بهدهه 1960 داده شده است و مدیریت دفاعی و تکنیک‌های آن،اکنون بایدصرفا به عنوان یکی از عناصر متعدد اقتصاد امنیت ملی در نظر گرفته بود. به هر صورت،چهار گروه عمدۀ مسائل اقتصاد دفاعبه صورت زیر تقسیم بندی شده است: 1-اقتصاد سیاسی امنیت ملی و بین المللی الف)بنیادهای امنیت ملی:در این گروه،که اولین گروه از مسائلی استکه علم اقتصاد در رابطه با آنها به رفع مشکلات جنگ و صلح کمک کردهاست،بررسی می‌شود که چگونه منابع،عوامل جغرافیائی و تجارتبین المللی،به قدرت و بقای یک کشور کمک می‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.