Skip to main content
فهرست مقالات

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (گات) قرارداد عمومی تجارت خدمات

نویسنده:

(10 صفحه - از 107 تا 116)

کلید واژه های ماشینی : قرارداد عمومی تجارت خدمات ، خدمات ، قرارداد ، مذاکره ، ارتباطات از راه دور ، اصل کاملة الوداد ، تجارت خدمات ، آزادسازی ، تعهدات ، توسعه

خلاصه ماشینی:

"بعد از تصویب اعلامیه هیئت وزیران درپونتادل‌استه،گروههای مذاکره کننده دربارۀخدمات secivreS no gnitaitogeN spuorG())SNG )مرکب از نمایندگان 103 کشور تشکیلشد و در فوریۀ 1987 برنامۀ کار خود را برای مرحلۀاول مذاکرات که شامل پنج نکته زیر بود،بهتصویب رساند: (1)چگونه می‌شود تجارت خدمات را از نظرمذاکره کردن تعریف کرد و چگونه می‌شود مسائلآماری(مخصوصا کمبود اطلاعات و ارقام دربارۀتجارت جهانی خدمات)را حل کرد؟ (2)چگونه می‌توان مفاهیم عام را که بر پایۀآنها اصول و مقررات تجارت خدمات،شاملانضباط احتمالی برای بخش‌ها،ریخته می‌شودمعین کرد؟ (3)چگونه می‌توان روی پوشش بخشیخدمات(یعنی کل بخش‌ها یا کل داد و ستد خدماتمورد مذاکره)توافق کرد که تعادلی بین منافعمختلف شرکت‌کنندگان باشد؟ (4)چگونه می‌توان ترتیبات و انتظام‌هایموجود دربارۀ فعالیت‌های خدمات برپایۀ بخش‌هارا مبنا قرار داد و در مورد ترتیبات موجودتوافق‌های تازه‌ای کرد؟ (5)چگونه می‌توان مقررات و طرز کارهائی راکه به توسعۀ تجارت خدمات کمک می‌کند یا مانعآن می‌شود،شناسائی کرد؟ در حالی که مسائل و موضوعات فرارویدولتها هم متنوع و هم پیچیده بود،باید اذعان کردکه در دو سال اول مذاکرات پیشرفت‌های عمده‌ایحاصل شد. (ماده 3 بندهای 3-1)؛ 2-ایجاد مراکز اطلاع‌گیری توسط همۀ اعضاءکه اطلاعات خاص فوق را بنا به درخواست دراختیار متقاضی قرار دهد(ماده 3 بند 4)؛ 3-مشارکت بیشتر ممالک در حال توسعهاین تعهد ایجاب می‌کند که اعضاء حداکثرظرف دو سال مراکز تماس برای فراهم‌سازیاطلاعات بازار دربارۀ نکات زیر ایجاد نمایند: (الف)جنبه‌های بازرگانی و فنی عرضۀ خدمات(ب)ثبت نام،تأیید و تحصیل صلاحیتحرفه‌ای و (پ)موجودی تکنولوژی خدمات(ماده 4) بعلاوه،در چارچوب همکاری تکنولوژیکگاتس مقرر شده است که اعضاء عرضه‌کنندگانخدمات که به کمک احتیاج دارند به خدماتکارشناسی و کمکی مراکز تماس دسترسی خواهندداشت(ماده 15) 4-اطلاع دادن انعقاد قراردادهای تشکیلاتحادیه اقتصادی قراردادهای تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی کهتجارت خدمات را آزاد می‌سازد و نیز هرگونهوسعت دادن به این اتحادیه‌ها یا هرگونه تعدیلعمده در آنها باید سریعا به شورای تجارت خدماتاطلاع داده شود(ماده 5 بند 7)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.