Skip to main content
فهرست مقالات

تاریخ اندیشه ها و جنبش های سیاسی در قرن بیستم، اندیشه های لیبرال دموکراتیک

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : دموکراسی، لیبرالیسم، لیبرالی، سیاسی، دولت، قرن بیستم، حقوق، اندیشه‌های لیبرال دموکراتیک، اقتصادی، حکومت

خلاصه ماشینی:

"البته چنان‌که بعدا بیشتر توضیح می‌دهیم،آزادی فردی و محدودسازیقدرت دولتی بعنوان دو اصل لیبرالیسم گرچه مکمل یکدیگرند لیکنگاه با هم تنش پیدا می‌کنند به این معنی که گاه حفظ و توسعۀ حوزۀ آزادیفردی نیازمند دخالتهایی از جانب دولت نیز هست،از همین‌رو دموکراسیدر عمل بعنوان تحقق لیبرالیسم،متضمن حمایت از دخالت‌های دولت درحوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است. بدین‌سان در اواخر قرننوزدهم نویسندگان لیبرال به تدریج بر اهمیت و ضرورت دخالت دولت در امورجامعه به منظور تأمین آزادی و برابری افراد تأکید کردند و بدین‌ترتیبلیبرالیسم منفی اولیه به نوعی لیبرالیسم مثبت تبدیل شد که سرانجام در قرن&%09516ESEG095G% بیستم مقدمۀ پیدایش دولت رفاهی را نیز فراهم کرد. به طور کلی مفهوم دموکراسی را می‌توان در چند اصل اساسی خلاصه کردکه مهمترین آنها عبارت است از نشأت گرفتن قدرت و قانون از ارادۀ مردم،آزادی افکار عمومی و اتکاء حکومت به آن،وجود مکانیسم‌های مشخصبرای ابراز افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی؛اصل حکومت اکثریتعددی در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی مشروط به وجود تساهل ومدارای سیاسی؛محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق وآزادیهای فردی و گروهی؛تکثر و تعدد گروهها و منافع و ارزش‌های اجتماعی؛امکان بحث و گفتگوی عمومی و مبادله آزاد افکار دربارۀ مسائل سیاسی وقوت جامعۀ مدنی؛اصل نسبیت اخلاقی و ارزشی؛تساهل نسبت به عقایدمختلف و مخالف؛برابری سیاسی گروههای اجتماعی از لحاظ دسترسی بهقدرت؛امکان تبدیل اقلیت‌های فکری به اکثریت از طریق تبلیغ نظراتگروهی؛استقلال قوۀ قضائیه در راستای تضمین آزادیهای مدنی افراد وگروه‌ها؛تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر و امکان ابرازمخالفت سازمان‌یافته و وجود اپوزیسیون قانونی."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.