Skip to main content
فهرست مقالات

نظام سرمایه داری و ساختار جامعه بین الملل (لیبرالیزم و جهان سوم)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : سرمایه، سیاسی، اقتصادی، جهان، جهان سوم، سیاست، توسعه، سرمایه‌داری، آمریکا، سیاست تعدیل اقتصادی

خلاصه ماشینی:

"نظریۀ فوق درگزارش 1977 کمیسیون به این شکل مطرح شده است: 1-حمایت از همکاری و تعاون؛ 2-ایجاد جبهۀ متحد در برابر کشورهای توسعه‌نیافته و شوروی؛ 3-بازسازی اقتصاد جهانی از طریق گسترش رقابت سالم؛ 4-کشورهای عضو باید در مرکز امور تجاری و مالی و اقتصادی جهانقرار گیرند،نقش محوری داشته باشند و موقع خود را حفظ کنند؛ 5-فراهم ساختن زمینه برای درگیر کردن جهان سوم،چین و شوروی دراقتصاد جهانی. پیرو بحرانهای 82-1981،دونالد ریگان، وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا،در سال 1983 اعلام کرد یک استراتژی فراگیرجهانی اتخاذ شده است که شامل پنج بخش زیر می‌باشد:24 1-تحول ساختاری(تعدیل اقتصادی)در کشورهای دریافت‌کنندۀ وامباید به طور مؤثر به اجرا گذاشته شود؛ 2-صندوق بین المللی پول تضمین کند که وامهای داده شده همراه باسیاستهای لازم باشد و این سیاستها به طور فشرده به اجرا درآید؛ 3-چنانچه کل سیستم در معرض خطر قرار گیرد،دولتها و بانکهایمرکزی کشورهای وام‌دهنده باید وامهای لازم را فراهم کنند؛ 4-روند اعطای وام بانکهای خصوصی به کشورهایی که سیاست تعدیلاقتصادی را به اجرا گذاشته‌اند باید ادامه یابد؛ 5-از اتخاذ سیاستهای تجاری‌ای که موجب محدود شدن تجارت گرددباید خودداری شود. واقعیت امر این است که هدف سیاست تعدیل اقتصادی رشد یاتوسعه در جهان سوم نیست بلکه خصوصی کردن فعالیتهای اقتصادی،افزایش میزان وابستگی‌ها و هموار کردن زمینه برای توسعۀ منافع نخبگاناقتصادی جهانی،یعنی شرکتهای چندملیتی و حامیان آنها می‌باشد. H. L dlroW rof tnirpeulB,snoit aleR ngieroF no licnuoC ehT ,ralkS ylloH yb detide,msilaretalirT ni,ynomegeH ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.