Skip to main content
فهرست مقالات

مقدمه ای بر تکنولوژی و صنعت

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"آموزش و فرهنگ پیش‌نیاز تکنولوژی اما4آنچه حائز اهمیت می‌باشد ذکر این نکته است که یک عنصر مشترکدر مورد اتخاذ هریک از تدابیر فوق وجود دارد و آن زمینه فرهنگی و بافتاجتماعی است که می‌تواند بستری مناسب برای رشد علم و تکنولوژی درجامعه باشد،یا به عکس نقشی بازدارنده ایفا کند. البته کشورهای صنعتی تنها در مورد کالاهای مصرفیو واسطه‌ای علاقمند به اجرای چنین سیاستی می‌باشند و اغلب کشورهایدر حال توسعه‌ای که از این سیاست پیروی نموده‌اند هرساله نیاز ارزیبیشتری را احساس کرده‌اند و عملا صنعتی شدن آنها در حد فاصل گسترشصنایع مصرفی-واسطه‌ای متوقف می‌گردد و پس از مدتی گرفتار وامهایبسیار سنگین می‌شوند که آنها را روزبروز به وابستگی هرچه بیشتر و بی‌چون و چرا سوق می‌دهد. انتقال تکنولوژی و نظام حقوقی بطور کلی در فرآیند انتقال تکنولوژی طرف قراردادهای کشورهای توسعهنیافته،شرکتهای چندملیتی هستند که هم از صنایع و تکنولوژی پیشرفته‌تر وهم سیستم حقوقی تکامل‌یافته‌تر و باثبات‌تری در این زمینه برخوردارند و ایندر حالی است که اغلب کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعفهای شدیدی که درسیستم حقوقی خود دارند آگاهی‌های لازم دیپلماتیک را در مورد عقدقراردادها ندارند و این مسئله آنها را در معرض انتخابی احتمالا زیانبار قرارمی‌دهد. بعنوان مثال،چه بسا تکنیک‌هایی که دسترسی به آنها بدون عقدقرارداد امکان‌پذیر است اما به علت عدم شناخت،بعنوان انتقال تکنولوژی بهکشور متقاضی تحمیل می‌گردد و یا استفاده از واسطه‌های بین المللیدر جائی که می‌توان مسئله را مستقیما بین سران دو کشور مطرح نمود،باعثزیانهای مالی بسیاری برای این کشورها می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.