Skip to main content
فهرست مقالات

نظری درباره دموکراسی در مستعمرات (2)

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"د رحالی که افراد و نیروهای اجتماعی وابسته و پیوسته به اکثریت‌ فقیر و محروم خواستار آنند که حاکمیت مردم در زمینهء اقتصادی اعمال‌ شود و آزادی و دموکراسی به صورت مسکن،غذا،کار،دارو،بهداشت و تعلیم و تربیت برای همهء تجلی و حقیقت مادی یابد و از دایرهء کلیات، ابهامات و وعده‌های سرخرمن خارج گردد،وابستگان طبقات مرفه و جانبداران نظامهای استثماری از جمله سرمایه‌داری،آنرا محدود و منحصر به امور سیاسی و فرهنگی مربوط به خود و ارضاء تمایلات‌ رنگارنگ خویش می‌دانند و تا می‌توانند به صورتی خستگی‌ناپذیر ربط اقتصاد با سیاست و فرهنگ را منکر می‌شوند و ادعا می‌کنند که همهء مسائل و مشکلات اجتماعی را می‌توان و باید در محدودهء سیاسی و فرهنگی حل و فصل کرد و نظام اقتصادی و شیوهء تولید و ربط فقر و غنا با شیوهءتولید حاکم اصولا مطرح نیست تا بررسی شود. برای این طبقه، استعمار سرمایه‌داری،غارتگر و متجاوز است و باید با آن شروع کرد اما استثمار داخلی و سرمایه‌داری و چگونگی روابط«دولت»با آن، با طبقه وابسته به استعمار اختلاف و در مورد محدودیت حاکمیت مردم‌ (دموکراسی)به امور سیاسی و فرهنگی با این طبقه توافق دارند- تجرب تاریخی نشان داده که طبقهء سرمایه‌دار«ملی»در مستعمرات‌ حاضر است برای محدود کردن سلطهء استعمار سرمایه‌داری و برای‌ کسب سهم بیشتری از ماحصل کار مردم و فروش ثروتهای طبیعی‌ کشور،با اقشار و طبقات محروم و زحمتکش جامعه ائتلاف کند تا بتواند قدرت سیاسی را به دست گیرد،اما در لحظه‌ای که اقشار و طبقات‌ استثمار شده خواهان حقوق اقتصادیشان می‌شوند و در جریان رشد مبارزات ضد استعماری،مبارزات طبقاتی به تدریج بارزتر می‌گردد و صندوق و جیب این طبقه به خطر می‌افتد،بخش عمده‌ای از سرمایه‌داری ملی به دامان«دشمن قبلی»خود پناه می‌برد و آن بخش از نیروهای اجتماعی و سیاسی وابسته به سرمایه‌داری ملی که نخواهد از مردم محروم جدا شود و به جامعهء خود خیانت کند،با شدت و خشونت‌ سرکوب می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.