Skip to main content
فهرست مقالات

توسعه نظامهای سیاسی اروپایی

نویسنده:

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : توسعۀ نظامهای سیاسی اروپایی، سیاسی، رکان، اروپا، دولت، اقتصادی، توسعۀ سیاسی، شرق، غرب، اشراف

خلاصه ماشینی:

"یک بینش صرفااقتصادی از توسعه در برابر توالی حوادث،پاسخگو نیست:دولتدر غرب از قرون 13 و 14 و در اوج دورۀ توسعه اقتصادی کشاورزیشکل گرفت؛بعلاوه تز پیشنهادی والرشتاین با کارکردهای دولتکه بیشتر نگران تضمین منافع روستا بود تا جامعۀ شهر تجاری،چندان سازگار نیست،بویژه که چنین ذهنیتی به نقشه‌ایبحث انگیز در مورد پیدایش دولتها می‌انجامد:این ذهنیت مبتنی براین است که شکل گیری دولت از انگلستان و هلند شروع شده،در حالی که فی الواقع این کار به گونه‌ای آرام در فرانسه و اسپانیاصورت پذیرفت. بدین ترتیب،به نظر می‌رسد خطوط دو مکتب ترسیم می‌شود که&%10922ESEG109G% اولی نظام بین المللی را به عنوان پایۀ تحلیل بر می‌گزیند و برایروشن کردن شرایط شکل گیری این نظام و تفاوتهای سیاسی که بهدنبال آورده است به تاریخ متوسل می‌شود؛و دومی دولتهایمطلقه‌ای را که در پایان دورۀ قرون وسطی به وجود آمدند به عنوانواحدهای تخفیف ناپذیر تلقی می‌کند و از تحقیقات تاریخی برایدرک ویژگی‌هائی استفاده می‌کند که راقم تکوین هر یک از اینواحدها بوده است. بدین سان،منبع دیگری از ناهمگونگی در توسعۀ سیاسی اروپائیچهره می‌نماید و نشان می‌دهد که تفاوت شرق و غرب تنها در یکتضاد ساده خلاصه نمی‌شود بلکه دست کم سه صورت از دگرگونیسیاسی در مقابل هم قرار می‌گیرد:یک اقتصاد شهری پر رونق وموجد شکل گیری دولتهای ملی در غرب و یک اقتصاد روستائیمولد نظامهای دولتی اقتدارگرا در شرق و رونق اقتصادی مولدمیکرو دولتهای فاقد پیرامون در مرکز."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.