Skip to main content
فهرست مقالات

پویایی شناسی توسعه و نابرابری استانها در ایران (63-1335)

نویسنده:

مترجم:

(18 صفحه - از 154 تا 171)

کلید واژه های ماشینی : توسعه، پویایی‌شناسی توسعه و نابرابری استانها، استانهای زیر خط توسعه، نابرابری استانها در ایران، متغیر، سطح استانهای زیر خط توسعه، شهری، جمعیت، جمعیت استان‌های زیر خط توسعه، امتیازات

خلاصه ماشینی:

"بر این اساس باید به فهرست متغیرهای(به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) زیر که ممکن است برخی از آنها(مثلمتغیرهای 4 و5،8 و 9،10 و11 معیارهایکاملا مستقلی برای توسعه نباشند ولی آناندازه مستقل هستند که استفاده از آنها در اینبررسی ضروری باشد قناعت کنیم: 1-درصدی جمعیت شهری 2-هزینه‌های متوسط کل مصرفخوراکی و غیر خوراکی یک خانوار شهری در30 روز(به ریال) 3-هزینه‌های متوسط کل مصرفخوراکی و غیر خوراکی یک خانوار روستاییدر 30 روز(به ریال) 4-اشتغال اولیه به صورت درصدی ازاشتغال کل 5-اشتغال ثانویه به صورت درصدی ازاشتغال کار 6-ارزش افزودۀ هر کارگر شاغل درتأسیسات صنعتی بزرگ(به 1000 ریال) 7-درصد جمعیت با سواد(6 سال به بالا) 8-تعداد پزشکان به ازای هر یکصد هزارنفر 9-تعداد تخت بیمارستانی به ازای هریکصد هزار نفر 10-درصد واحدهای مسکونی بهره‌مند ازآب لوله کشی 11-درصد واحدهای مسکونی دارای برق 12-تعداد دفاتر پستی در هر ده هزارکیلو متر مربع 13-تعداد شاغلان بخش عمومی در هرهزار نفر جمعیت متغیر شمارۀ 1 سطح شهر نشینی یا درجهدگرگونی اقتصادی-اجتماعی و جمعیتی هراستان خاص را نشان می‌دهد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) الگوهای تغییر نابرابری استان‌ها آیا نابرابری استانها از لحاظ توزیعمتغیرها در طی دوران 45-1335 و55-1345 افزایش یافته است یا کاهش واست؟برای نمونه،آیا الگوی توسعۀاستانهای ایران در طول دوره‌های موردبررسی همگرا بوده است یا ناهمگرا؟وضعهر استان در طول این دوره‌ها چگونه بوده وجایگاه نسبی آن در سلسله مراتب استانی چهتغییری کرده است؟و چه عوامل عمده‌ایموجب اینگونه تحولات شده است؟ برای پاسخ دادن به این پرسشها باید بهسیاست‌های منطقه‌ای دولت و نیز تحلیلتغییراتی توجه کنیم که در طول زمان درضرایب متغیرها و امتیازات استانده به وجودآمده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.