Skip to main content
فهرست مقالات

ایران و نقش تاریخی آن (2)

مترجم:

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : ایران ، مغول ، فارسی ، ترک ، شعر ، خراسان ، ماوراءالنهر ، شرق ، شاعر ، سیاسی

خلاصه ماشینی:

"گروهیاز این سربازان،غلامان ترکی بودند که به خدمت امرای سامانیدرآمده بودند و بر ضد مخدومان خود شوریدند و در مأمنرخنه‌ناپذیری در کوهستانهای افغانستان به نام غزنه مستقر گشتندو نیم قرن پس از آن سرکردۀ مزدوران مزبور،پادشاهی موسومبه سلطان محمود غزنوی معروف،موفق شد جای سامانیان را کهدر حال زوال بودند در خراسان اشغال کند،و سراسر شرق ایران بهاضافۀ اراضی زرخیز مفتوحۀ هند و نیز بخشی از سرزمین قدیمیمادها در غرب ایران که از چنگ امیران ایرانی محلی بیرون کشیدهشده بود(1030-910)مسخر غزنویان گشت. با وجود صبغۀ لاتینیجانشینان شارلمانی و شکل ایرانی پذیرفتن اولاد ملکشاه(یکی ازآنان یعنی سلطان سنجر،متوفی به سال 1157،مطابق با قهرمانایرانی کمال مطلوبی بود که در شاهنامه توصیف شده است)سرانجام امپراتوری کارولنژیان و امپراتوری سلجوقی بر اثر نزاعافراد این خاندانها و جنگهای برادرکشی از هم پاشیدند و در همیناثنا بود که بربرها تهاجم خود را آغاز کردند. همچنین براثر تساهل ایلخانان مغول ایران نسبت به فرقه‌های مذهبی عیسوی(ولو این که در بادی امر آنان بودایی بودند و سپس مسلمان شدند،ولی با این همه کمابیش از اقلیتهای نسطوری و یعقوبی و ارمنیحمایت کلی می‌کردند و آنها را مشمول مراحم خود قرار می‌دادند)،ایران در عهد مغول روابط گسترده‌ای با دنیای عیسویت،به خصوص با مؤسسات تجاری بلاد معتبر آن زمان در اروپا مانندو نیز و جنووا،داشت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.