Skip to main content
فهرست مقالات

توزیع درآمد در جهان

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : درآمد ، توسعه ، جهان ، توزیع درآمد در جهان ، نرخ رشد درآمد ، جمعیت ، درآمد سرانۀ ملی ، میانگین درآمد ، درآمد سرانۀ فقیرترین مردمان ، مقایسۀ میانگین درآمد سرانه

خلاصه ماشینی:

"چه مقدار جمعیت در کشورهایی زندگیمی‌کنند که نرخ رشد درآمد سرانۀ آنهارضایت‌بخش است؟در مبنای نرخ رشددرآمد سرانۀ 3% در سال(دو برابر شدن درآمدطی یک نسل)،نسبت جهانی زنان و مردانی کهبین دوره‌های 1980-1965 و 1993-1980از نرخ رشد درآمد رضایت‌بخشی برخورداربوده‌اند از 54%به 37%کاهش یافته است. سه چهارم از کشورهای این طبقه-با بیشاز 400 میلیون نفر از جمعیت 550 میلیونی-طی سالهای دهۀ هشتاد نرخ رشد منفی[درآمد]داشته‌اند؛بدینسان که میانگین درآمدسرانۀ آنها از 229 دلار(به ارزش سال1993)در سال 1980 به 210 دلار در سال1993 فرو افتاده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) ذر اغلب کشورهای اروپای شرقی و جامعۀکشورهای مستقل مشترک المنافع رشد کندشده است و این در حالی است که درآمد سرانۀآنها در دورۀ 1960 تا 1980 سالانه 5% رشدداشته است. درآمد سرانۀ 20% فقیرترین مردمانایالات متحده کمتر از یک چهارم میانگین(به تصویر صفحه مراجعه شود)&%11349ESEG113G% درآمد سرانۀ ملی است(این نسبت در ژاپنحدود نیم است). بآیا این اختلاف گرایش به کاهش دارد یابه عکس به سوی بدتر شدن می‌رود؟تحولتوزیع درآمد در برخی مناطق در حال توسعه ودر کشورهای صنعتی تصویری متباین ارائهمی‌کند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.