Skip to main content
فهرست مقالات

علل اقتصادی سقوط شوروی؛ درسهایی از تسلط دولت بر اقتصاد (1)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : شوروی، اقتصادی، دولت، کشاورزی، روسیه، صنایع سنگین، علل اقتصادی سقوط شوروی، ایجاد کشور اتحاد جماهیر شوروی، تولید، اتحاد جماهیر شوروی

خلاصه ماشینی:

"{UU}علل اقتصادی سقوط شوروی؛درسهایی از تسلط دولت بر اقتصاد دکتر علی رشیدیبخش نخست مقدمه: انقلاب بلشویکی نوامبر 1917 در روسیهکه به ایجاد کشور اتحاد جماهیر شوروی منجرگردید،با ارائۀ راه و رسم زندگی اقتصادی،اجتماعی و سیاسی تازه‌ای به مردم دنیا،توجههمگان مخصوصا محققان را ازهمان زمانبه‌خود جلب کرد. پیشرفتهای اقتصادی شوروی گرچه دردهۀ 1980 روبه‌کندی گذاشت و بالاخره درسال 1989 کل نظام اقتصادی و سیاسی آنسقوط شدید خود را آغاز کرد،ولی آمارهایرسمی و تبلیغاتی مربوط به سال 1986 نشانمی‌داد که میزان درآمد سرانه281/1 میلیوننفر مردم شوروی برابر 7470 دلار بوده و ازاین نظر در سطح جهان در ردیف بیست‌ویکمقرار داشته است. خصائص اصلی سوسیالیزم شوروی کهبا نخستین برنامۀ پنجساله در 1928 ظاهرگشت عبارت بود از:1-جایگزین کردنترجیح و تمایل مصرف‌کننده با ترجیح وتصمیم برنامه‌ریزان(به این معنی که حزبکمونیست ترجیحات مورد نظر را بهبرنامه‌ریزان دیکته می‌کرد)؛2-کنترل سرمایهو زمین توسط دولت؛3-اشتراکی کردنکشاورزی؛4-حذف تقریبا کامل تجارتخصوصی؛5-نظارت بر اجرای برنامه توسطبانکهای دولتی؛6-انحصار تجارت خارجیتوسط دولت؛7-تعقیب هدف خودکفائیاقتصادی و حفظ عمدی نسبت پائین تجارتخارجی به تولید ناخالص ملی. البته دولتشوروی می‌توانست با بالا بردن قیمت،محصولات کشاورزی بیشتری به دست آوردو با این کار زارعین را به تولید بیشتر تشویقکند(نظر بوخارین و تروتسکی)ولی به نظراستالین پرداخت قیمتهای بالاتر به کشاورزانقدرت آنان برای خرید کالاهای مصرفی راافزایش می‌داد و درنتیجه ضرورت ایجادصنایع مصرفی را پیش می‌آورد که یک اقدامضدمارکسیستی بود. 5 غیر از اشتراکی کردن مزارع و تحویلاجباری محصولات کشاورزی به قیمتهایپایین،اقدام دیگر دولت شوروی برای پاییننگهداشتن سطح مصرف محصولاتکشاورزی،استفاده از مالیات برفروش)xat selas(از اوایل دهۀ 1930 بود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.