Skip to main content
فهرست مقالات

هیدرو پلیتیک و بحران آب: چالشهای آینده در خاورمیانه و خلیج فارس

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : آب ، بحران آب ، آب شیرین ، خلیج‌فارس ، رودخانۀ ، توسعه ، ترکیه ، آینده ، منطقه ، جمعیت

خلاصه ماشینی:

"در مورد عراق نیز باید گفت که حدود80 درصد از آب مصرفی آن از کشورهایهمسایه وارد خاک این کشور می‌شود؛بیش از90 درصد از جریان آب رودخانۀ فرات کهکشورهای سوریه و عراق را مشروب می‌سازدو همچنین بخشی از سرشاخه‌های رودخانۀدجله که منبع اصلی تأمین آب عراق است ازکشور ترکیه سرچشمه می‌گیرد. 53 در تأیید و تکمیل مطالب فوق باید افزود کهبنا بر اظهارات مقامات دولت جمهوریاسلامی ایران،کشور ایران کلا 140 میلیاردمتر مکعب ذخائر آب جهان را درخود جایداده است؛این مقدار میزان آب فقط می‌تواندجوابگوی مصرف جمعیتی حدود 80 میلیوننفر باشد؛حال اگر جمعیت ایران با توجهبه‌میزان رشد فعلی آن،طی دو دهۀ آینده یعنیسال‌های دهۀ 1390 شمسی به رقم100 میلیون نفر برسد،این میزان آبنمی‌تواند تأمین کنندۀ مصارف کشاورزی ونیز شرب مصرفی روزانۀ مردم باشد؛از سویدیگر،تقاضای فراوان برای افزایش میزان آبمورد نیاز در آن مقطع از زمان با کاهش شدیدذخایر نفتی ایران مصادف خواهد بود. نتیجه‌گیری: به هر تقدیر با توجه به پژوهشهائی کهتوسط پاره‌ای از کارشناسان و متخصصانمسائل خاورمیانه و خلیج‌فارس به‌عمل آمده،می‌توان نتیجه گرفت که در آینده‌ای نه چنداندور،آب در این منطقه به‌عنوان یک مادۀ حیاتیو نیز استراتژیک،جایگاهی همانند نفت پیداخواهد کرد و در دهه‌های آغازین قرنبیست‌ویکم،عامل اصلی تنش و بحران در اینمنطقه خواهد بود و به‌تدریج همانند نفت کهیکی از عوامل ژئوپلیتیک منطقه است به‌عنوانمتغیری تأثیرگذار بر روند اختلافاتکشورهای منطقه مطرح خواهد شد،سیاستهای کشورهای منطقه را تحت‌تأثیرخود قرار خواهد داد و روابط آنان را شکلخواهد بخشید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.