Skip to main content
فهرست مقالات

جان لاک و دفاع اقتصادی از استعمار بحثی در چارچوب مبادی ارزشی و ایدئولوژیک لیبرالیسم

نویسنده:

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : لاک ، استعمار ، انگلستان ، تجارت ، آمریکا ، آمریکا ، دفاع ، اقتصادی ، دفاع اقتصادی از استعمار ، جان لاک و دفاع اقتصادی

خلاصه ماشینی:

"R(نوۀ لرد کوک قاضینوشت: «با این اوضاع و احوال قضاوت را به عهدۀ خواننده می‌گذاریمکه آیا تلاش در جهت کشف مستعمرات بیشتر برای تجارت اینمملکت زیان‌آور است یا نه،و نیز آیا اگر طرح اسکان جمعیت درکارولینا با مابقی جمعیت انگلستان قرین توفیق گردد،تضعیفبیشتر این ملت را در پی نخواهد داشت؟»13 ترس از«تضعیف»کشور توسط کارولینا چنان شدید بود که چهار روزپس از آغاز اسکان در کارولینا،چارلز دوم[شاه انگلستان]دومین بیانیهرا از طریق«اعلامیه و پیشنهادهای سلطنتی برای همۀ کسانی کهمی‌خواهند به کارولینا مهاجرت کنند»صادر نمود که در آن از این موضعحمایت شده بود که مستعمرات صرفا باید در خدمت منافع انگلستانباشند: «اعلیحضرت و شورای سلطنت با ملاحظۀ کامل اهمیت دولایحۀ مصوب اخیر برای افزایش کشتیرانی و دریانوردی درارتباط با تجارت و کسب درآمد،و به منظور حفظ وابستگی دائمیمستعمراتش،فرمان دادند که نهایت سعی و کوشش درجهترعایت مفاد آنها به عمل آید. یکی از راه‌حلهایی که ابتدا توسط مان در دهۀ 1660 و در سالهایبعد توسط چارلز دوننت و جوزیا چایلد مطرح گردید،این بود کهانگلستان باید فراتر از تجارت مطلوب هلند رفته و در مقیاس گسترده درآبادانی و زراعت اراضی جدید سرمایه‌گذاری کند،که این امر زمینۀافزایش هرچه بیشتر ثروت است. بالاخره،بنا به نظر چایلد،چیزی که در پیشرفتمستعمرات نقش عمده دارد،و نیز علت شکست اسپانیائیها بوده است،تأمین آزادی و حفظ مالکیت در پرتو قوانین درست و ادارۀ دقیق اراضیمهاجران در مستعمرات می‌باشد: گرچه مستعمرات ممکن است اسپانیا را از جمعیت تهی کردهباشند،اما این امر دال برآن نیست که آنها انگلستان یا هلند رانیز خالی ازسکنه کرده یا خواهند کرد؛زیرا جائی که آزادی ومالکیت به‌درستی تأمین نشده باشد..."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.