Skip to main content
فهرست مقالات

شهر شهروندمدار- 2

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : شهر، شهروندی، شهر شهروندمدار، سیاسی، غربی، تولید، حاکمیت، ملت، سرمایه‌داری، جهان

خلاصه ماشینی:

"نظریه‌هایی که در قالب نظریۀ امروزین شدن،رشد و توسعه،پیشرفت و غیره از سوی متفکرانغربی تدوین شده در حقیقت چیزی نیست جزایدئولوژی توجیه حاکمیت ناعادلانۀ کشورهایصنعتی غرب بر دیگر ملتهای جهان،که در لباسعلوم اجتماعی راستین به کشورهای زیر سلرطهصادر می‌شود و نظام آموزشی رسمی کشورهایمحروم نیز چنان شکل می‌گیرد که به ترویج چنیننگرشهایی بپردازد. آنچه مهم استبه این حقیقت باز می‌گردد که ادغام شدن کشورهای جهان سوم و ازجمله ایران در نظام سرمایه‌داری جهانی با وزش نسیم دگرگونی درسایر بخش‌ها از جمله خرده ساختار سیاسی همراه است. اما آنچه در جریان این تغییر فراموش می‌شود به دو مسألۀ مهمباز می‌گردد،نخست آنکه شباهت‌های تحولات جهان سوم با آنچهدر دنیای سرمایه‌داری صنعتی رخ داده است،تنها تا آن اندازه استکه الگوی مصرف غربی را بتوان باز هم دستکم در آغاز برای سرمایه‌داری در هر جا که سلطۀ خود را استوارگردانیده،نه تنها از توسعۀ سیاسی واقعی که گاه براثر وزیدن نسیم تغییر و آشنایی مردم با مفاهیمیچون حقوق بشر،حق رأی،آزادی،حکومتپاسخگو و... از این رو،نظریه‌هاییکه در قالب نظریۀ امروزین شدن،رشد و توسعه،پیشرفت و غیره ازسوی متفکران غربی تدوین شده در حقیقت چیزی جز ایدئولوژی توجیه حاکمیت ناعادلانۀ کشورهای صنعتی غربی بر سایر مللعالم نیست که در لباس علوم اجتماعی راستین به کشورهایزیر سلطه صادر می‌شود و نظام آموزش رسمی کشورهای محروم نیزچنان شکل می‌گیرد که به ترویج چنین نگرش‌هایی می‌پردازد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.