Skip to main content
فهرست مقالات

اقتصاد سیاسی و علم اقتصاد

نویسنده:

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : اقتصاد سیاسی ، علم اقتصاد ، اقتصاد سیاسی و علم ، اصطلاح ، تغییر نام اقتصاد سیاسی ، علم اقتصاد سیاسی ، رابینز دربارۀ اقتصاد سیاسی ، اصطلاح اقتصاد سیاسی ، هنر اقتصاد سیاسی کاربرد ، کتاب تأملاتی دربارۀ اقتصاد سیاسی

خلاصه ماشینی:

"بنابراین،تصادفی نبود که میرابو( 0671,uaebariM )چنان از اقتصاد سیاسی سخن می‌گفت که«گویی اقتصاد سیاسی بحثی است دربارۀ کشاورزی و ادارۀ امور عمومی،و نیز دربارۀ ماهیت ثروت و ابزار تولید آن»( 04:9291,nannaC )طی دهه‌های بعد معنای دوم برجسته‌تر و اصطلاح«علم»نیز بدان افزون شد(ابداعی که به وری نسبت داده می‌شود، 9:3671,irreV )و از دهۀ 1770 تقریبا به‌طور دربست به معنی تولید و توزیع ثروت در چارچوب مدیریت منابع کشور به کار رفت. به رغم وقوع این تغییر، ظاهرا مارشال هر دو عنوان«اقتصاد سیاسی»و«علم اقتصاد»را به یک‌معنا به کار می‌برد ,llahsraM ) (1:1890:«اقتصاد سیاسی یا علم اقتصاد مطالعه‌ای است دربارۀ کنش و رفتار نوع انسان در دادوستد عادی زندگی،و آن قسمت از کنش فردی و اجتماعی را بررسی می‌کند که بیشترین ارتباط را با کسب و به‌کارگیری ملزومات مادی رفاه بشر دارد». درست همانطور که جان‌استوارت میل در دهۀ 1820 برای تهیه و تدوین آرای گذشته دربارۀ حوزه و روش اقتصاد سیاسی کوشش کرده بود ,lliM ) (1-120:3-1831 رابینز هم علم اقتصاد را در قالب مارژینالیستی آن از نو چنین تعریف کرد:«علمی که رفتار انسان را به منزلۀ رابطه‌ای بین خواسته‌های [نامحدود]و امکانات تولیدی کمیابی که موارد استفادۀ مختلف دارند،مورد مطالعه قرار می‌دهد» ( 61:2391,snibboR )این تعریف چیزی بیش از ارائۀ معنی برای اصطلاح جدید«علم اقتصاد»بود. رابینز با این تعریف درصدد خلق علم اقتصاد به‌صورت«نظامی نظری و دانشی اثباتی» ,resarF ) (30:1937 بود،و ترجیح می‌داد نام قدیمی،«اقتصاد سیاسی»،را برای موضوعات کاربردی از قبیل انحصار،حمایت،برنامه‌ریزی و سیاست مالی دولت،یعنی همان موضوعاتی به کار برد که در مقالات رابینز دربارۀ اقتصاد سیاسی مطرح شده بود( 9391,snibboR )."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.