Skip to main content
فهرست مقالات

شرح متن باب ثالث مقاصدالالحان

نویسنده:

ناظر:

(49 صفحه - از 7 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : نتهای ، موسیقی ، بحر ، مقاصد الالحان ، مقاصد الالحان عبد القادر مراغی ، مراغی ، فاصلۀ ، دایره ، شرح متن باب ثالث مقاصدالالحان ، موسیقی ایران

خلاصه ماشینی:

"فصل در بیان بحر بدانک اقسام ذی الاربع را بحر نیز خوانند مثلا در دایرۀ عشاق پنج بحر است:بحر اول ابتدای آن ا و انتهای آنح و نغمات آن این ا د ز ح و ابعادش این ط ط ب انواع تتراکورد )drohcartet( را بحر می‌گویند مثلا در گام عشاق پنج بحر موجوداست: بحر اول باین قرار است: ا-ر-ز-ح oD eR iM aF ط ط ب اما بحر ثانی ابتدای آن د و انتها یا و نغمات آن این د زح یا و ابعادش این ط ب ط بحر دوم باین قرار است: د-ز-ح-یا eR ط iM ب aF ط loS اما بحر ثالث ابتدای آن ز و انتها ید و نغماتش ز ح یا یدو ابعادش این ب ط ط بحر سوم باین قرار است: iM aF loS aL ز-ح-یا-یدب ط ط اما بحر رابع ابتدای آن ح و انتها یه و نغماتش این ح یایدیه و ابعادش این ط ط ب بحر چهارم باین قرار است: aF loS aL biS ح-یا-ید-یهط ط ب اما بحرخامس ابتدای آن یا و انتهای آن یح و نغماتش این یا ید یه یح و ابعادش این ط ب ط بحر پنجم باین قرار است: loS aL biS oD یا-ید-یه-یحط ب ط و در هر جمعی ازین جموع نسبت ترتیب اصناف یک صنفدر طبقات دیگر حادث شود و هر یکی را بحر خوانند در تعبیرات فوق اشکالی چند دیده می‌شود که باعث ایجاد نامفهوم مطلب شدهاست و نگارندۀ این سطور نظیر این جملۀ مقاصد الالحان را در کتاب درة التاج قطب الدینشیرازی یافتم."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.