Skip to main content
فهرست مقالات

کنش ارتباطی؛ بنیاد شکوفایی حوزه عمومی (اندیشه های یورگن هابرماس)

نویسنده:

مقاله حاضر، دیدگاههای فیلسوف و جامعه‌شناس آلمانی‌ها، یورگن‌ها برماس را پیرامون حوزه عمومی- به عنوان اساس جامعه مدنی-به بحث گذاشته است. هابرماس بحث خود را از تاریخچه و بنیادهای اساسی مؤثر در شکل‌گیری حوزه عمومی آغاز می‌نماید. وی مطبوعات را عامل اصلی شکل‌گیری این حوزه به حساب می‌آورد و در ادامه، تعاریف و ویژگیهای کلی و خاص حوزه عمومی را مطرح می‌کند؛به دیگر سخن، در حالت کلی و با وجود کدام شرایط حوزه عمومی امکان تحقق دارد و همچنین شرایط خاص تحقق حوزه عمومی کدام است؟در اینجا، کنش ارتباطی و معیارهای یک گفتمان سالم و تحریف نشده تشریح می‌شود:بدین معنی که موقعیت آرمانی گفتمان با چه ملزماتی همراه است. نگارنده با تأثیر از دیدگاه‌های هابرماس، کارکردهای حوزه عمومی را در سطح خرد و کلان استخراج نموده و در پایان به کالبد شکافی حوزه عمومی از منظر آسیب‌شناسی می‌پردازد؛منظری که در آن، هابرماس بر موارد تهدید یا تحدید کننده حوزه عمومی اشاره می‌کند.آخرین کلام مقاله حاضر، انتقادات وارد بر دیدگاه‌های این متفکر معاصر است.

خلاصه ماشینی:

"برای ورود به بحث حاضر لازم است به چند نکته توجه کافی مبذول داریم: الف)بررسی حوزه عمومی برای هابرماس دو کارکرد مهم در پی دارد:از سویی او با پی‌ریزی یک پارادایم خاص سعی دارد تا تغییرات تاریخی را با کمک آن مورد تحلیل قرار دهد و از سوی دیگر، او بدین وسیله مقوله‌ای هنجاری می‌پرورد تا برای نقد سیاسی جامعه نو از آن استفاده کند. ج)هابرماس به لحاظ روش‌شناسی معتقد به روش میان رشته‌ای 5P}است یعنی برای تبیین محورهای مطالعاتی خویش از همه شاخه‌های علوم اجتماعی سود می‌جوید و در تحلیل مسائل گاهی از سطح خرد-رهیافت کنش متقابل بین افراد و روش‌شناسی مردمی-آغاز می‌کند و به سطح کلان-رهیافت تاریخی-ساختاری-می‌رود و گاه عکس این رفتار می‌کند 6P}. این کارکرد گفتار باعث ایجاد رابطه دو نفره یا ارتباطی بین الاذهانی می‌شود؛ 2)از طریق زبان فرد می‌تواند با پدیده‌ها و اشیاء خارجی ارتباط برقرار نماید و در این طریق گوینده حوزه عمومی اساسا شبکه‌ای از ارتبطات است که برای خلق و ایجاد فضای اجتماعی به منظور مبادله معانی بین افراد و گروه‌ها، از کنش ارتباطی استفاده می‌کند. انتقادات‌ بر نقطه نظرات هابرماس پیرامون حوزه‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شماره 8:راهکارهای احیای حوزه عمومی عمومی، انتقادات زیر وارد شده است: 1)دیدگاههای او درباره جامعه مدرن بیش از حد لازم به وضعیت پس از جنگ آلمان فدرال اشاره دارد ولی کشور اروپایی شکست خورده‌ای که تجربه فاشیسم را در پشت سر داشت، نمی‌تواند نمونه کامل جوامع مدرن باشد. -bup,yroeht lacitirc,ihadnehoHewU retep ni samrebaH negruJ:erutluc dna erehps cil ,tnemssessA lacitirC:loohcS trufknarF ehT . noitcasnarT همچنین می‌توان به منبع زیر رجوع کرد: ,smroN dna stcaF neewteB,samrebaH negruJ ,sserP ytiloP:nodnoL)gheR mailliWyb. snart . ک. به: -moC fo yroehT ehT,samrebaH negruJ lisaB,sserP ytiloP:nodnoL)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.