Skip to main content
فهرست مقالات

آیا آسیایی ها می توانند خوب بیندیشند؟

نویسنده:

مترجم:

(10 صفحه - از 170 تا 179)

کلید واژه های ماشینی : اروپا ، سیاسی ، اقتصادی ، غربی ، مغزهای ، چین ، پیشرفت اقتصادی کشورهای شرق آسیا ، پیشرفت ، تمدن ، پرسش

خلاصه ماشینی:

"آیا آسیاییهامی‌توانندخوببیندیشند؟ نوشتۀ کیشور محبوبانینمایندۀ سابق سنگاپور در سازمان ملل متحد ومعاون دائمی وزارت خارجۀ سنگاپورترجمۀ دکتر عبد الرضاهوشنگ مهدوی-استاد علومسیاسی دانشگاه امام صادق(ع) آیا آسیاییها می‌توانند خوب بیندیشند؟باقضاوت دربارۀ جوامع آسیایی طی چند قرن گذشته،طبعا پاسخ این پرسش منفی است یا دست کم چندانمثبت نیست. در سال 2050 کهساکنان اروپا و آمریکای شمالی به جای یک ششم،یک دهم جمعیت جهان را تشکیل خواهند داد،آیادرست است که 90 در صد بقیه انتظار داشته باشندکه این ده در صد همچنان به حمل این بار سنگینادامه دهند؟آیا بقیه جمعیت جهان همچنان برشانه‌های غرب تکیه خواهند داد؟اگر در 50 سالآینده جمعیت آسیا دو برابر شود آیا آنان قادرخواهند بود سهم مناسب خود را در حمل این بارسنگین بپذیرند؟ ثانیا طرح این پرسش دربارۀ افراد آسیایی،به معنی محدود بودن قابلیت فکری‌شان نیست. یکی از پرسشهایی که امروزه یک آسیایی باید ازخود بکند،بسیار ساده است:آیا هیچ جامعۀ آسیاییجز ژاپن(که به عضویت باشگاه غرب پذیرفته شده)کاملا اطمینان دارد که خواهد توانست همانندجوامع آمریکای شمالی و اروپای غربی بطور جامعموفق شود؟اگر پاسخ این پرسش،«نه»یا«تا حدودی»است،آنگاه موضع پاسخ«شاید»قوی‌تر می‌شود. برای مغزهای غربی حیاتی است که درک کنندتلاشهای آسیاییها در کشف ارزشهای آسیایی،تنهابرای یافتن ارزشهای سیاسی نیست،بلکه درمغزهای آسیایی مجموعه‌ای از انگیزه‌ها و آرزوهاوجود دارد:گرایش به پیوند زدن دوبارۀ خود بهگذشتۀ تاریخی،هنگامی که نوعی جهان‌بینی غربیبر سراسر جهان سایه افکند؛تلاش برای دست یابیبه تعادلی مناسب در پرورش کودکان،به‌گونه‌ای کهمغزهایشان به روی فن آوری جدید حاکم بر جهانگشوده باشد و در عین حال ریشه در شناساییفرهنگ دیرینۀ نیاکانشان داشته باشد؛تلاشبه منظور تعریف هویت شخصی،اجتماعی و ملیبه صورتی که حس عزت نفس آنان را در جهانی کهپدرانشان ندانسته پذیرفته بودند از غربیانپست‌ترند،تقویت کند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.